KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

Položeno cvijeće u Gradskom spomen-parku

14.04.2017. - Povodom 15.aprila-Dana općine Kakanj i Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, u Gradskom spomen-parku položeno cvijeće

Cvijeće su položili općinski načelnik Nermin Mandra, ministar za pravosuđe i upravu ZDK Mirnes Bašić, vijećnik Semir Mušija u ime Općinskog vijeća Kakanj, predstavnici Organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Kakanj, predstavnici Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i “Zlatna policijska značka” općine Kakanj, predstavnici Organizacije ratnih vojnih invalida „Kakanj 92“, predstavnici Saveza udruženja/boračkih organizacija općine Kakanj, predstavnici Udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945, predstavnici Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja Kakanj, predstavnici Termoelektrane Kakanj, predstavnici Doma zdravlja Kakanj, grupa građana, predstavnici općinskih organizacija SDA, SBB-a, Stranke za BiH, SDP-a i DF-a.Cvijeće su položili i učenici OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj.

Prisutnima su se obratili ratni komandant Elvedin Šehagić i načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.

mnerminaprilspomenikNermin Mandra

Između ostaloga, općinski načelnik Nermin Mandra je govorio o dva datuma, 8. i 15. aprilu, kao o datumima koje Kakanj i Kakanjci tretiraju na jednak način i bez razlika:
- Za nas je posebno važan i 8.april-Dan oslobođenja Kaknja jer se radi o još jednom datumu koji se veže za kontekst borbe našeg naroda za slobodu i odbranu države. Zbog toga 8. i 15.april tretiramo na potpuno isti način što znači da ove datume obilježavamo kroz jedan veoma sadržajan i šarolik program.Historijski kontekst koji se veže za 8. i 15.april sve nas obavezuje da budemo primjer kako se njeguje, čuva i stalno unapređuje kultura sjećanja na slavnu bosansku historiju, historiju našeg zavičaja i kultura sjećanja na Armiju R BiH. Zbog toga ćemo i ove godine nastaviti dostojanstveno, kroz sadržajne i masovno posjećene programe, obilježavati sve značajne datume. Već 28.aprila organizirano i masovno idemo u Kamenicu kako bismo obilježili Dan sjećanja na kakanjske šehide i poginule borce vozućkog ratišta. U maju obilježavamo Dan kakanjskih dobrovoljaca „Breza i Misoča 92“, u junu ćemo obilježiti Dan kakanjskih šehida i poginulih boraca semizovačkog ratišta, u julu obilježavamo Dan ustanka naroda BiH, rekao je u svom obraćanju načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.

elevedinsprilspomenikElvedin Šehagić

Ratni komandat Elvedin Šehagić je pored čestitke na ove praznike, obrtaćujući se prvo porodicama poginulih boraca I odtalim boračkim populacijama govorio o agresiji na BiH, u periodu od 1992. do 1995. godine, istakavši:

- Agresor nije znao šta ga ovdje čeka. Bilo je to čudo bosanskog otpora. Goloruk narod prvo se branio, a kasnije u nekim drugim fazama rata formirao oslobodilačke jedinice i vodio borbe za oslobođenje zemlje od agresora, kojeg smo svi podizali, Armiju u kojoj smo skoro svi bili i obučavali je, rekao je Šehagić.

Više fotografija pogledajte klikom na: FACEBOOK KAKANJLIVE

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u