KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Pojačati saradnju udruženja Općine i Doma zdravlja

23.01.2019. - Vršioc dužnosti načelnika općine Kakanj, Aldin Šljivo razgovaro sa predstavnicima tri udruženja koja se bave pomaganjem u zdravstvenoj zaštiti svoga članstva ali i stanovništva. Konstatovano da je potrebna jača spona u saradnji između ovih udruženja, Općine i Doma zdravlja

udrzzenjanacelnik

Predstavnici tri kakanjska udruženja, kojima je u fokusu  briga o zdravlju kako njihovog članstva tako i građana uopće, bili su  u službenoj posjeti kod vršioca dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive. Riječ je o predstavnicima udruženja: dijabetičara “Slatki život”, dijaliziranih i transplatiranih osoba i “Ona je svjetlost”.

Sva tri udruženmja svake godine u više navrata realiziraju niz aktivnosti i akcija, tako da su se građanima Kaknja  u dosta navrata predstavili u najboljem mogućem svjetlu. Mnogi  su potražili stručnu pomoć i povoljnosti koje obezbjeđuju ova udruženja i bili zadovoljni. Međutim njihove potrebe i zahtjevi građana su veće od mogućnosti pa se  razgovaralo o jačanju saradnje na relacijama Općina – udruženja i Dom zdravlja Kakanj – udruženja.

iudrzopcina

Razgovaralo se i o formiranju fonda solidarnosti za liječenje oboljelih, a sastanku je prisustvovao i direktor centra za Socijalni rad Kakanj, Fakir Ajdinović.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u