KakanjLive | Utorak, 14.07.2020. godine

Podsticajna sredstva za pčelarstvo

13.03.2019. - Rok za podnošenje zahtjeva je 29.3.2019. godine

pcelarstvoJavni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za oblast pčelarstva (rok za prijave: 29.mart)
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za oblast pčelarstva

Pozivamo pčelare sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za pčelarstvo, a shodno Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019.godinu.

Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju pčelari koji ispunjavaju slijedeće uslove:

– da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva, te da su ažurirali podatke u 2019.godini,

– da posjeduju košnice pčela stacionirane na području općine Kakanj,

– da su članovi udruženja pčelara.

Podsticaj iznosi:

- 9,00 KM/košnici za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
- 6,00 KM/košnici za korisnike koji nisu registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

- zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
- kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdate u 2019.godini,
- potvrdu o članstvu u udruženju pčelara sa naznačenim brojem košnica pčela,
- rješenje o obavljanju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti,
- potvrda o aktivnom bankovnom računu ili kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 29.3.2019. godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u