KakanjLive | Srijeda, 27.05.2020. godine

Podsticajna sredstva za otkup mlijeka

02.07.2019. - Pravna lica koja se bave organizovanim otkupom svježeg kravljeg mlijeka, a koja su obavila otkup od individualnih poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj, mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za I i II kvartal 2019.godine

kraveOpćinska podsticajna sredstva za organizovan otkup svježeg kravljeg mlijeka za I i II kvartal 2019.godine:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za organizovan otkup svježeg kravljeg mlijeka od individualnih poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj za I i II kvartal 2019.godine

Obavještavamo pravna lica koja se bave organizovanim otkupom svježeg kravljeg mlijeka, a koja su obavila otkup od individualnih poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za I i II kvartal 2019.godine.

Iznos podsticaja je do 0,01 KM/l svježeg kravljeg mlijeka.

Uslovi koje mora ispuniti otkupljivač za novčani podsticaj za otkup svježeg kravljeg mlijeka:
- da je registrovan za navedenu djelatnost;
- da imaju potpisane ugovore sa kooperantima sa područja općine Kakanj,
- da imaju dokaze o otkupljenim količinama (sa imenima i prezimenima proizvođača, JMBG, predate količine);

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
- zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
- kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema prema mjestu sjedišta (pravna lica) izdate u 2019.godini,
- kopija Rješenja o registraciji za navedenu djelatnost,
- obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti za navedenu oblast (Služba za statistiku),
- tabelarni prikaz otkupljenih količina svježeg kravljeg mlijeka za sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj za I i II kvartal 2019.godine (ovjeren vlastitim pečatom),
- kopija tekućeg /žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 19.07.2019. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, ili na broj telefona: 032/771-828 , svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u