KakanjLive | Subota, 23.01.2021. godine

Podsticaj za pravna lica koja otkupljuju mlijeko

01.10.2020. - Javni poziv za pravna lica koja se bave organizovanim otkupom svježeg kravljeg mlijeka: Općinska podsticajna sredstva za organizovani otkup

mlijekovelika

Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za organizovan otkup svježeg kravljeg mlijeka od individualnih poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj za I, II i III kvartal 2020.godine

Obavještavamo pravna lica koja se bave organizovanim otkupom svježeg kravljeg mlijeka, a koja su obavila otkup od individualnih poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za I, II i III kvartal 2020.godine.

Iznos podsticaja je do 0,01 KM/lsvježeg kravljeg mlijeka.

Uslovi koje mora ispuniti otkupljivač za novčani podsticaj za otkup svježeg kravljeg mlijeka:

- da je registrovan za navedenu djelatnost;
- da imaju potpisane ugovore sa kooperantima sa područja općine Kakanj,
- da imaju dokaze o otkupljenim količinama (sa imenima i prezimenima proizvođača, JMBG, predate količine).

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

- zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
- kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu sjedišta (pravna lica) izdate u 2020. godini,
- kopija rješenja o registraciji za navedenu djelatnost,
- kopija obavijesti o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti za navedenu oblast (Služba za statistiku),
- tabelarni prikaz otkupljenih količina svježeg kravljeg mlijeka za sve poljoprivredne proizvođače s područja općine Kakanj za I, II i III kvartal 2020. godine (ovjeren vlastitim pečatom),
- kopija tekućeg /žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 16.10.2020. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, ili na broj telefona: 032/771-828 , svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 h.

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u