KakanjLive | Nedjelja, 12.07.2020. godine

Podsticaj za podizanje novih zasada jagodičastog voća

15.05.2017. - Obavijest za poljoprivredne proizvođače: Općinski novčani podsticaj za podizanje novih zasada jagodičastog voća

jagodicastovoce

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za podizanje novih zasada jagodičastog voća u 2017.godini. Pravo na podsticaj za podizanje novih zasada jagodičastog voća imaju korisnici koji su zasadili jagodičasto voće na površini od 1- 5 dunuma u proljeće 2017.godine i da su u zasadu provedene neophodne agrotehničke mjere. Podsticaj mogu ostvariti proizvođači koji su zasade jagodičastog voća zasnovali na vlastitoj parceli ili parceli pod ugovorom o zakupu zemljišta sklopljenim najmanje na 15 godina.

Podsticaj iznosi 200,00 KM/dunumu.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
- zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
- kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2017.godini,
- vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista) ili ugovor o zakupu zemljišta sa kopijom ZK izvadka ili kopijom Posjedovnog lista, ovjeren kod notara,
- račun o nabavci sadnog materijala (ovjeren na ime kupca) i izdat u 2017.godini,
- certifikat o kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala (ovjeren pečatom rasadnika), u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (“Službene novine FBiH”, broj: 25/04),
- kopija kartice sa brojem bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za podizanje novih zasada jagodičastog voća je 16.6.2017.godine.
Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja do navedenog roka.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom.

PRES OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u