KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

Podsticaj za plasteničku proizvodnju

08.06.2019. - Općina Kakanj je raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za plasteničku i stakleničku proizvodnju u 2019. godini

plastenikpoticaj
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za plasteničku i stakleničku proizvodnju u 2019. godini

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za plasteničku i stakleničku proizvodnju u 2019. godini.

Pravo na podsticaje mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva i koji ispunjavaju slijedeće uslove:

Da u plasteniku ili stakleniku imaju zasnovanu proizvodnju povrća i cvijeća,
Da imaju plastenike ili staklenike površine od 100 m2 do 500 m2,
Da je visina konstrukcije na najvišem dijelu minimalno 2 m,
Da su plastenici sa UV folijom, zatvoreni sa čeonih strana i montiranim vratima za ulazak i izlazak.

Podsticaj iznosi:
-2,25 KM/m2 za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
-1,50 KM/m2 za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
-zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
-kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2019. godini,
-detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i klijenata,
-rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
-kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 28.06.2019. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 07:00 – 15:30.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u