KakanjLive | Nedjelja, 27.09.2020. godine

Podsticaj za odobrenja za izgradnju štalskog objekta

22.10.2019. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski podsticaj za sufinansiranje odobrenja za izgradnju štalskog objekta izdatog u 2019. godini. Rok za podnošenje zahtjeva je 29.11.2019. godine

kakanjzgradaJavni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski podsticaj za sufinansiranje odobrenja za izgradnju štalskog objekta izdatog u 2019. godini

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za općinski podsticaj za sufinansiranje odobrenja za izgradnju štalskog objekta izdatog u 2019. godini

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci, i posjeduju odobrenje za izgradnju štalskog objekta izdatog u 2019. godini, da mogu podnijeti zahtjev za općinski podsticaj za sufinansiranje odobrenja za izgradnju štalskog objekta u 2019. godini. Kao štalski objekti u ovom smislu smatraju se: staje za držanje krupne i sitne stoke. Pravo na podsticaj imaju oni poljoprivredni proizvođači koji su u postupku izgradnje štalskog objekta kao i oni koji su ranije izgradili objekat, a odobrenja su dobili u 2019.godini.

Podsticaj se odnosi na štalske objekte mimimalne površine od 40 m², i koji ispunjavaju neophodne uslove, shodno Zakonu o prostornom uređenju i građenju („Sl novine ZDK“ broj 1/14, 4/16).

Iznos podsticaja zavisi od površine štalskog objekta:

– za površinu od 40 m²- 99 m² podsticaj iznosi 500,00 KM,

– za površinu od 100 m²- 299 m² podsticaj iznosi 750,00 KM,

– za površinu od 300 m² i veću podsticaj iznosi 1.000,00 KM.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

-Zahtjev za poticaj za sufinansiranje odobrenja za izgradnju štalskog objekta izdatog u 2019. godini,
-Kopija potvrde o upisu u RPG i RK od nadležne općinske službe prema mjestu prebivališta(fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2019.godini,
-Rješenje o odobrenju gradnje – za objekte veće od 400 m² izdato u 2019.godini,
-Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za objekte za koje nije potrebno izdavanje odobrenja za građenje – za objekte do 400 m² izdato u 2019.godini,
-Potvrda o otvorenom i aktivnom bankovnom računu.

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828 , svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u