KakanjLive | Četvrtak, 13.08.2020. godine

Podsticaj za obuku radnika

08.02.2016. - Općina Kakanj je ovogodišnjim Programom utroška sredstava za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta planirala sredstva za sufinansiranje troškova obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika u iznosu od 95 hiljada maraka

zgrada_opcine

Ovom vrstom podsticaja, Općina Kakanj omogućava nezaposlenim osobama sa završenom srednjom školom pripremu za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje. Podsticajna sredstva su namijenjena za finansiranje troškova obuke kandidata sa kojima poslovni subjekti sklope ugovor i po jednom kandidatu iznose 523,00 KM/mjesec. Za ove namjene ukupno je planirano 95 hiljada KM.

Korisnici podsticaja mogu biti poslovni subjekti registrovani na području općine Kakanj koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa i imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika.

Poslovnom subjektu se po Programu mogu odobriti maksimalna sredstva do pet kandidata u trajanju od šest mjeseci. Ukoliko se po raspisivanju javnog poziva ne prijavi dovoljan broj poslovnih subjekata, prijavljenim poduzetnicima može se odobriti i više od pet kandidata za obuku.

Zahtjevi za sufinansiranje predmetnih troškova, u skladu sa javnim pozivom, kada bude raspisan, moći će se prema, podacima iz Službenog lista Općine Kakanj broj 3, podnositi do 30.04.2016. godine.

Nakon završenog Javnog poziva odabrani poslovni subjekti u saradnji sa Službom za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, a na prijedlog Biroa za zapošljavanje Kakanj biraju kandidate sa evidencije nezaposlenih. Na ovaj način nastoji se dati šansa nezaposlenim osobama sa područja općine Kakanj, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje najmanje šest mjeseci.

Podsjećama da je Općina Kakanj u ovoj godini planirala ukupno 365 hiljada KM za podsticaj pokretanja poduzetništva i obrta od čega je za projekat Pokreni svoj posao u Kaknju planirano 95 hiljhada KM, za refundaciju troškova osnivanja obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljkih radnji 30 hiljada KM. Istim programom Općina Kakanj čak regresira i kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2016. godini za poduzetnike i obrtnike (osim za trgovine i ugostiteljstvo) u iznosu od 35 hiljada maraka.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u