KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Podsticaj za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta

05.11.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini

oranje_poticaj
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci i koji u tekućoj godini u jesen obave osnovnu i dopunsku obradu zemljišta na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu, površine od 2 do 20 dunuma i na istoj zasnuju ratarsku proizvodnju.

Podsticaj iznosi:

60,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost (samostalni poljoprivrednici),
40,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.
Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

- zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
- kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2018. godini,
- vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvatka ili posjedovnog lista), ugovor o zakupu zemljišta ili ovjerena izjava o korištenju zemljišta bez naknade sa kopijom ZK izvatka ili kopijom posjedovnog lista,
- Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
- kopija kartice sa brojem bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2018. godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u