KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

Počinju Šeste Poruke sa kamena

27.12.2017. - Poruke sa kamena su proizvod Gradske biblioteke iz Kaknja, kojeg Resorno federalno ministarstvo tretira kao projekat od posebnog značaja za Federaciju BiH. Šeste poruke sa kamena počinju sutra, završavaju 1. marta iduće godine, a planirano je da pored mladih iz Kaknja učestvuju i njihovi vršnjaci iz Jajca i Doboja

kulturniidentitet

Ovogodišnje „Poruke sa kamena“ šeste po redu, kao i svake prethodne interesantne su po originalnom i kvalitetnom sadržaju. Ovoga puta riječ je o: Kulturnom identitetu i globalizaciji. Prva radionica Šestih poruka sa kamena zakazana je za sutra, u četvrtak s početkom u 11:00 sati, a prema planu treba završiti dva sata kasnije. Ovo je samo uvod u sve što je Gradska biblioteka Kakanj planirala realizirati do 1. marta naredne godine, zajedno sa učenicima iz gimnazije „Muhsin Rizvić“.

Edukativnu radionicu treba početi  student četvrte godine Filozofskog fakulteta u Zenici, Samir Purić, a tema koju će obraditi je: Brainstorming vježba – Šta je to identitet?  Pojam ideniteta, lični i kolektivni identiteti.

O Globalizaciji i kulturnom identitetu i to u dva dijela, govorit će prof.dr. Esad Delibašić Nacionalni kultura i globalizacija – interpretacija teksta, tematska je cjelina koju će odraditi profesor iz kakanjske Gimnaziji, Adis Bašić. Predviđeno je da u završnoj riječi sudjeluju svi učesnici.

Očekuje se da će posebno biti zanimljiv istraživački rad i njegovi rezultati. Kroz ciklus od pet edukativno istraživačkih radionica pokušat će se doći do spoznaja vezanih za: identitetske izazove između savremenog i tradicionalnog, značaj institucija javnog pamćenja za očuvanje identiteta, kulturne identitete - njihove granice, transkulturnie identitete, otpore kulturnih identiteta prema globalizacijskim procesima... Plan projektnog tima je da u završnoj fazi projektu budu priključeni srednjoškolci Jajca i Doboja.

a.z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u