KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

Počeli radovi na izgradnji fabrike - Bioorganika

30.09.2016. - Predstavnici kompanije “Agroproteinka” Zagreb i kakanjske firme “Bioorganika” na lokalitetu Modrinje, predstavili fabriku čija je izgradnja počela pripremnim radovima

Tvornica će se graditi u dvije faze. Danas je zvanično počela prva pripremna faza, koja podrazumjeva građevinsko uređenje voma zahtjevne parcele, regulaciju i izmještanje Repovačkog potoka.Pored toga biće urađen i priključak na regionalni put.

Druga faza podrazumijeva izgradnju same fabrike, a kada počne njena gradnja, puštanje u rad se očekuje za 12 mjeseci.

direktorledic Stjepan Ledić, direktor fabrike u izgradnji

Stjepan Ledić, direktor projekta u izgradnji rekao nam je: “Nadamo se da ćemo ovaj objekat uspješno izgraditi u nekom razumnom periodu. Ovakav objekat u Bosni i Hercegeovini ne postoji, a budući da je BiH na pragu Evropske unije neophodno joj je potreban.Prema tome ova tvornica se radi u skladu sa standardima EU. Poštujemo evropsku legislativu, ugradit ćemo najsuvremeniju tehnologiju koja u svijetu i Evropi u ovom trenutku postoji. Apsolutno su zastuplljeni svi standardi što se tiče ekologije i okoliša".

ivicagrlicIvica Grlić, direktor kakanjske Bioorganike

"Investicija je vrijedna 15,6 miliona Eura, od toga se dva miliona Eura investira u druge dijelove BiH. Ovo je kompleksan projekat, projekat za cijelu BiH i samo tako je održiv.Ovaj projekat je uvjet za registraciju i rad svih drugih objekata prehrambene, prerađivačke industrije za izvoz proizvoda u EU ali i u treće zemlje. Znači bez ovakvog objekta BiH ne može pristupiti EU", rekao je direktor kakanjske Bioorganike Ivica Grlić.

ministarsmajicMinistar Himzo Smajić

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-dobojskog kantona Himzo Smajić: “Ovo je značajan objekat sa Zeničko-dobojski kanton i Bosnu i Hercegovinu. Upoznati smo da se neadekvatno rješava animalni otpad.O tome smo jučer razgovarali na na sjednici Vlade, tako da je potrebno riješiti legislativu na državnom nivou da bi se u potpunosti realizovao ovaj projekat. Zeničko-dobojski kanton ima dva najveća proizvođača pilećeg mesa, u Visokom i Tešnju, i ne treba posebno naglašavati šta za njih znači baš na ovom području postojanje ovakvog objekta”.

mandrastanovniciU razgovoru sa stanovnicima

Općinski načelnik Nermin Mandra i direktor ovog projekta Stjepan Ledić, razgovarali su i sa zainteresiranim stanovnicima iz mjesta koja gravitiraju lokaciji gdje će biti locirana fabrika. Da bi otklonili sve dileme koje stanovništvo trenutno ima, prvenstveno vezane za ekologiju, ponudili su i obećali posjetu istoj ovakvoj fabrici, koja se nalazi u Zagrebu, naglasivši da će ova u Kaknju u svakom pogledu biti još modernija i sigurnija sa stanovišta zaštite okoline.

A.ZEKIĆ/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u