KakanjLive | Ponedjeljak, 25.05.2020. godine

Počela primjena eParlament sistema

29.02.2016. - Počela primjena “eParlament sistema” koji omogućava glasanje vijećnika elektronskim putem

pocetak_eparlament

Ponedjeljak, 29. februar 2016. godine: Nakon što je izvršena nabavka opreme i nakon što su izvršene sve pripreme, Općinsko vijeće Kakanj je na današnjoj 40. sjednici počelo sa primjenom “eParlament sistema” koji omogućava glasanje vijećnika elektronskim putem i upotrebom službenih tablet uređaja za glasanje.

Svaki vijećnik je dobio po jedan tablet uređaj za glasanje, te korisničko ime i šifru. Nakon prijave, svaka akcija koja se želi izvršiti postiže se dodirom ekrana na za to predviđenoj površini. Na ovaj način vijećnici potvrđuju prisustvo sjednici, usvajaju zapisnike ili prijavljuju primjedbe, upućuju prijave za izjašnjavanje, glasaju biranjem opcija “za”, protiv” i “suzdržan”, prijavljuju se za diskusiju, ispravku krivog navoda ili povredu poslovnika…

Sistem “eParlament” vijećnicima omogućava pristup materijalima za sjednice, omogućava slanje određenih dokumenata Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, te druge opcije.

Rezultati glasanja elektronskim putem bit će prikazivani na velikom displeju koji je postavljen u sali Općinskog vijeća Kakanj.
Svim vijećnicima materijali će se dostavljati u elektronskoj formi, a na zahtjev vijećnika materijali će se dostavljati i u pisanoj formi ako vijećnik to izričito zahtijeva.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u