KakanjLive | Utorak, 02.06.2020. godine

Počela izgradnja stanova za raseljena lica

03.04.2019. - Počela je izgradnje osme po redu zgrade socijalnog stanovanja: 20 stanova za socijalno ugrožene porodice – raseljena lica i izbjeglice

U srijedu 3. aprila 2019. godine u Kaknju je ozvaničen početak izgradnje osme po redu zgrade socijalnog stanovanja. Radi se o zgradi u koju će biti smještene socijalno ugrožene porodice – raseljena lica i izbjeglice.

Početak izgradnje su ozvaničili federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica dr.sci. Edin Ramić zajedno s načelnikom Općine Kakanj Aldinom Šljivom.
Zgrada koja će imati 5 spratova s ukupno 20 stanova gradit će se iza TC “Robot” u Kaknju na prostoru nekadašnje industrijske pruge. Izgradnju ove zgrade će finansirati Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Vrijednost projekta iznosi oko 900.000 KM.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, ovom prilikom je rekao:

- Ovo je stambeni program koji obuhvata četiri zemlje, BiH, Srbiju Hrvatsku i Crnu Goru, s namjerom da se riješi pitanje raseljenih osoba i izbjeglica. Ukupna vrijednost projekta je 1,2 milijarde. BiH pripada jedan dio toga, a implementatori su državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice te resorna entitetska ministarstva. U ovoj godini imamo namjeru riješiti oko 400 porodica, što će ukupno koštati oko 11 miliona KM. Sredstva su donatorska , a općine obezbjeđuju lokacije i potrebne dozvole. Poslije izgradnje dobijaju zgrade na korištenje za izbjegla i rasdeljena socijalno ugrožena lica.

Poslije polaganja kamena temeljca, načelnik Općine Kakanj, Aldin Šljivo je izjavio:

- Snaga jedne općine, jednog društva, jedne države se mjeri intenzitetom brige za ljude koji trebaju pomoć. U tom smislu Općina Kakanj na veoma ozbiljan način pristupa konceptu razvoja socijalnog stanovanja. Takav naš ozbiljan pristup prepoznaju viši nivoi vlasti, tako da u Kaknju imamo priliku ozvaničiti početak izgradnje osme po redu zgrade socijalnog stanovanja. Šest zgrada socijalnog stanovanja je već izgrađeno za socijalno ugrožene porodice Roma, izgradnja sedme zgrada je počela prije desetak dana, a evo sada počinje i izgradnja osme zgrade koja će označiti širenje koncepta socijalnog stanovanja i na druge socijalno ugrožene porodice – izbjeglice i raseljena lica. Hvala institucijama koje su dale povjerenje Općini Kakanj i koje realiziraju ove projekte u partnerstvu s Općinom Kakanj. Vjerujem da ćemo opravdati povjerenje i da će ovo biti samo jedan od koraka za kontinuitet u ovoj oblasti”, rekao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.
Biće formirana Komiisja koja će utvrditi kriterije o korištenju stanova. Kriteriji o dodjeli stanova će biti formirani
Centar zasocijalni rad Kakanj je zadužen da radi socijalnu kartu, a u tom smislu su pripremili određeni projekat kojeg će Općina finansijski podržati. Nakon što bude urađena socijalna karta, moći će se govoriti o licima koja zadovoljavaju klriterija, na osnovu kojih će biti dodjeljeno 20 stanova, u zgradi za čiju gradnju je planirano 300 dana.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u