KakanjLive | Utorak, 14.07.2020. godine

Plemeniti energetičari darovali krv

13.06.2019. - Održana je druga redovna godišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u kakanjskoj TermoelektraniJoš jedna, ove godine druga redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je u prostorijama dobrovoljnih davaoca kakanjske Termoelektrane. Broj radnika koji su se prijavili, tokom dana i protekle sedmice bio je 77, a nekoliko njih iz objektivnih ,trenutnih, zdravstvenih razloga nisu mogli dati krv. Uglavnom skoro svi su obavili ovu humanu misiju, a da sve protekne u najboljem mogućem redu pobrinuli su se sekretar Senko Imamović i predsjednik Sekcija dobrovoljnih davaoca krvi TE Kakanj, Sejo Smaka.

I ovoga puta darovana krv je namjenjena Tranfuzijskom centru Kantonalne bolnice Zenica na čije usluge su upućeni zdravstveni osiguranici i stanovnici Kaknja.

zajednickaOsoblje ovog Centra je zadovoljno, moglo bi se reći i prezadovoljno saradnjom sa Sekcijom dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj i današnju akciju su završili zajedničkom fotografijom na kraju zaista napornog rada. Taj rad su obavili sa posebnom odgovornošću, koja ne ide bez plemenitosti dobrovoljnih davaoca i ljubavi prema ovom poslu kojeg pokazuju medicinski profesionalci.

Podsjećamo da je ovo u posljednjih sedam dana druga akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kaknju. U četvrtak 6. juna uradili su to radnici Rudnika Kakanj, a u srijedu 12. juna radnici Termoelektrane.Akcija je organizovan u znak obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davaoca krvi, a koji se u Svijetu ovilježava 14. juna. Tako su svoj doprinos obilježavanju ovog dana dali, dobrovoljni davaoci krvi iz Sekcije Termoelektrana Kakanj, među kojima ima i onih koji nisu radnici Termoelektrane. Akciji su se odazvali, ali nisu svi  mogli dati krv: Vedad Karzić, Suvad Sikira, Mehmed Sikira, Halil Hrusto, Mirza Kovač, Lamija Delibašić, Belmin Duraković, Emina Semić, Aldijana Mešić Mušija, Munir Mandra, Suiada Kadić, Almir Avdispahić, Amir Čaluk, Mensur Smolo, Željko Bojić, Rusmir Rizvanović, Faruk Begić, Emir Aliefendić,  Ejub Bašić, Ermin Hubić, Vernes Bliznović, Husein Tukić (ViG),  Osman Tulić, Mirnes Piljug, Mario Filipović, Sedin Karahodžić, Amela Džćaferović, Nusreta Salkić, Osman Goralija, Kasim Merdić, Selmedin Škulj, Seudin Odobašić, Mehrudin Tukić, Muamer Tukić, Abdulah Hasagić, Fahrudin Jašarević, Irhad Muflizović, Hamid Duraković,Eldin Arnaut, Mirnes Kobilica, Armin Husika, Hatidža Sikira,Nedžad Sikira, Almir Kadić, Huso Alić, Admir Tukić, Salko Smolo, Sead Berbić, Kenan Kadić, Edin Mašić, Adnan Čišija, Alisa Imamović, Hilmija Hekić, Zahid Hrusto, Šemsudin Trakić, Said Aliefendić, Dinko Bojić, Osman Ibričić, Salko Kadić, Adnan Hadžić,  Tarik Jašarspahić, Jasmin Begić, Šabanović, Džemno Hasanspahić, Almir Imamović, Nijaz Čabaravdić, Ismet Škulj, Almir Čeliković, Safet Tukić, Džemal, Admir Hrusto, Pašo Zahirović, Adnan Neimarlija i Elvis Delibašić, Amer Sikira, Irhad Sikira i Našid Goralija.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u