KakanjLive | Srijeda, 27.05.2020. godine

Petnaestoaprilski prijemi

15.04.2016. - U okviru obilježavanja 15.aprila-Dana općine Kakanj i Dana Armije R BiH održan prijem za ratne komandante kakanjskih jedinica Armije R BiH i prijem za bivše načelnike i predsjednike Skupštine Opštine Kakanj

komandanti_prijemZabilježeno na prijemu za ratne komandante

U uredu općinskog načelnika Nermina Mandre danas je upriličen prijem za ratne komandante kakanjskih jedinica Armije R BiH iz perioda Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Prijem je organiziran povodom 15. aprila – Dana općine Kakanj i Dana Armije RBiH.
Prijemu su prisustvovali ratni komandanti Amir Kubura, Elvedin Šehagić, Džemal Hadžić, Fadil Imamović, Fehim Škulj, Esnaf Buza, Mensud Keleštura, Senad Jašarspahić, Halim Hasagić i Fahrudin Aletović.

Nakon pozdravne riječi i čestitke načelnika komandantima povodom Dana Armije, razgovaralo se o aktivnostima koje se u Kaknju realiziraju kako bi se od zaborava sačuvale činjenice o Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995, te drugim temama koje se odnose na boračke populacije.

predsjednici_prijemZabilježeno na prijemu za bivše načelnike i predsjednike Skupštine opštine Kakanj (SO)

Povodom 15.aprila-Dana općine Kakanj i Dana Armije R BiH općinski načelnik Nermin Mandra upriličio je danas prijem i za bivše načelnike i predsjednike Skupštine opštine Kakanj (SO).

Prijemu su prisustvovali Ejub Spahić, Emir Omeragić, Ljuban Bojić, Kasim Alajbegović, Mirha Kulović i Ševal Bašić.

Svojim gostima načelnik je obrazložio trenutne aktivnosti koje realizira općinska administracija, te planove za budući period. Tokom prijema razmijenjena su mišljenja o nekoliko važnih aktivnosti i projekata iz nadležnosti lokalne zajednice.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u