KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Pete Poruke sa kamena uz goste iz Maglaja i Usore

06.04.2017. - U subotu Gradska biblioteka realizira jednu od završnih faza Petih poruka sa kamena, kroz predavanja, radionice i druženje srednjoškolaca iz Usore, Maglaja i Kaknja

porukesakamena5

Gradska biblioteka Kakanj realizira pete po redu „Poruke sa kamena“ i ulazi u završnu fazu ovog projekta koji se realizira u godišnjim ciklusima. Poruke sa kamena za sezonu 2016/2017 se realiziraju pod nazivom „Moja najvažnija riječ“. Cilj je ukazati na snagu i značaj izgovorene i napisane riječi. Zatim, ukazati na značaj tragova koje riječi ostavljaju u čovjeku i kod mladih ljudi proizvesti osjećaj i svijest o vrijednosti riječi.

Od oktobra prošle godine mkada je počeo peti ciklus Poruka sa kamaena, odrađeno je niz programskih sadržaja, a u subotu 08. aprila biće održana dva predavanja te ispisivanje , bosančicom - moje najvažnije riječi na glinenu ploču. Predavanja će održati prof. Dr. fra Mile Babić i prof. Dr. Sulejman Bosto, a slušat će ih i interaktivno raditi učenici iz Mješovite srednje škole „Stjepan Radić“ iz Usore , Gimnazije „Edhem Mulabdić“ iz Maglaja i domaćini učenici iz Gimnazije „Mushin Rizvić“ Kakanj.

Direktor Gradske biblioteke Senad N. Čišija kaže da na ovaj način Javna ustanova „Gradska biblioteka“ Kakanj obavlja edukaciju nove mlade generacije iz Bosne i Hercegovine o kulturnoj baštini, kroz radionice u kojima se mladi motiviraju i iniciraju na razumijevanje kulturne baštine i njeno oživljavanje.

Za učesnike ovog sadržaja Petih Poruka sa kamena, biće organiziran izlet u Kraljevu Sutjesku sa posjetom Mehmed Fatihovoj džamiji i Franjevačkom samostanu.

Poruke sa kamena su projekat koji redovno podržavaju Federalno ministarstvo kulture i sporta, Općina Kakanj i Gimnazija „Muhsin Rizvić“ iz Kaknja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u