KakanjLive | Nedjelja, 31.05.2020. godine

Pećina Megara-Voda iz stijene

08.07.2017. - Kakanjska pećina Megara nalazi se na prostoru Mjesne zajednice Ričica, nedaleko od naseljenog mjesta Živalji

U mjesnoj zajednici Ričica, od sela Živalji, desno pješke 20 minuta, preko čajri do potoka i uzvodno, nalazi se pećina Megara. Megara je riječ grčkog porijekla i znači velike kuće. Megara na turskom znači pećina. No, svejedno! Kakanjska Megara ( a ima ih pod istim toponimom mnogo u BiH ) izvor je pitke vode, kojom se napajaju naselja ispod. O Megari iz Žitelja postoje samo legende i priče da možete baciti kamen u pećinu i da se čuje udar u jezero ili neku vodenu površinu... U pećinu, direktno je skoro ne moguće ući, no okolina plijeni pažnju. Postoje vjerovanja da je Megara direktno vezana svojim otvorima sa pećinom Badanj iznad Kraljeve Sutjeske, pa i ne čude svojom sličnošću „iskopine“ na kamenu Megare, kao na lokalitetu Ljestvače uz Bukovicu rijeku. „Znači, neko je nekada tu živio, na istom prostoru i isto je razmišljao, kako ukrotiti vodu ili je „uzeti“ iz kamena ( stijene ) na našoj Megari... Kako nekad tako i sad!
U BiH postoji još pećina pod nazivom Megara. Jedna je kod Hadžića u Sarajevu, jedna kod Donjeg Rakovca u Maglaju, jedna kod Jajca ( pećina i korito ). Megara ima i u Crnij Gori te Italilji i Estoniji.

UG Bazen Benat/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u