KakanjLive | Nedjelja, 17.01.2021. godine

Parna lokomotiva transportovana na novu lokaciju

19.11.2016. - Parna lokomotiva transportovana je iz kruga Stare direkcije Rudnika i biće montirana na novoj lokaciji kod Osnovne škole “ˇHamdija Kreševljaković”

Bilo je planirano da se transport lokomotive obavi u jutarnjim satima između 6,00 i 8,00 sati. Mada su poslovi na izmještanju lokomotive počeli u planirano vrijeme, priprema za transport i njen utovar u specijalno vozilo “labudica” trajali su do 8,30 sati.U isto vrijeme odvijali su se i pripremni radovi na novoj lokaciji. Lokomotiva je transportavana ulicom Alije Izetbegovića poslije 9,00 sati.

Na utovaru, transportu i postavljanju na novu lokaciju angažovane su mašine i ljudi rudničkog pogona Održavanje, Trgošpeda, Centrotransa, JU KSC Kakanj i Policijskle stanice Kakanj.

Lokomotiva koju popularno Kakanjci nazivaju i “Ćiro” poklon je RMU Kakanj Muzeju Kaknja, tako da će brigu o lokomotivi od sada voditi kakanjska muzejska ustanova. Rudnička parnjača je posljednji put kroz gradsku jezgru, prošla 18. jula 1998. godine. Mada je Rudnik imao više ovakvih lokomotiva, upravo ova koja se danas premješta na novu lokaciju je lokomotiva koja je provukla posljednju kompoziciju uglja is Stare jame (Stare separacije)prema Separaciji u Čatićima.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u