KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Osma sjednica Vijeća zakazana za kraj mjeseca

25.05.2017. - Vijećnici će razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine, dokumente bitne za održavanje izbora u mjesnim zajednicama, definisanje javnog interesa u dolini Ribnice nad parcelama bitnim za izgradnju hidrotehničkih objekata, izvještaje i planove iz Doma zdravlja

vijecezasjedanje

Osma sjednica Općinskog vijeća Kakanj zakazana je za utorak 30. maja. Planirano je razmatranje materijala po osnovu 16 tački dnevnog reda.

Pozitivno ostvarenje budžeta u prvom kvartalu

Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2017.godine, je prva planirana tačka dnevnog reda za Osmu sjednicu Vijeća. Na osnovu pripremljenog Izvještaja poslovni rezultat na kraju prvog kvartala 2017. budžetske godine je pozitivan. Općina Kakanj je ostvarila višak prihoda nad rashodima od 1.181.816,60 KM. Suficit je najvećim dijelom sadržan od namjenskih sredstava čija realizacija treba uslijediti do kraja drugog kvartalu 2017. te izmirenim obavezama viših nivoa vlasti iz ranijeg perioda a koje su uplaćene tek u 2017.godini.

Javni interes na nekretninama u dolini Ribnice

Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa na nekretninama koje se nalaze u Donjem Kaknju je dokument kojeg vijećnici trebaju donijeti u interesu nastavka razvoja rudarskih radova i odlaganja jalovine na već postojećem odlagalištu „ Ribnica“. Naime, neophodna je realizacija investicionog plana ulaganja, na osnovu urađenih projekata, kako bi se obezbijedili uslovi za završetak izgradnje hidro-tehničkih objekata u dolini rijeke Ribnice. Potrebno je izgraditi privremeni prelivni kanal od akumulacije vode nastale zatvaranjem toka rijeke Ribnice usljed klizanja odlagališta. Za realizaciju ove investicije nužno je izvršiti potpunu eksproprijaciju nekretnina koje su navedene u prijedlogu odluke.

Zamjena zemljišta

Vijećnici će razmatrati i Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom. Ovom Odlukom odobrava se zamjena gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju između Medžlisa islamske zajednice Kakanj i Općine Kakanj, a riječ je o parcelama u Rudarskoj i ulici Mehmeda Skopljaka.

Izbori u mjesnim zajednicama

Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj, kojim je planirano održavanje izbora u nedjelju 2. jula, biće jedan od dokumenata o kojem će se izjašnjavati vijećnici.Pored toga Vijeće će imenovati i Komisiju za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj.
O volonterima i stručnom osposobljavanju
Za Osmu sjednicu vijeća pripremljeni su Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju i postupku izbora i prijema volontera i Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Tri tačke vezane za Dom zdravlja

Vijećnici će na ovoj sjednici razmatrati Plana rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2017.godinu te Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i epidemijama u 2016.godini i Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Kakanj sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju j za 2016.godinu. Biće razmotren i prijedlog o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Kakanj.
Na dnevnom redu je i razmatranje Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2016.godinu.

Drugostepena komisija

Na dnevnom redu i Osme sjednice, biće Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Drugostepene komisije za žalbe. Podsjećamo da prijedlog pripremljen za Sedmu sjednicu nije bio prihvaćen. Vijećnici će razmjatrati i Izvještaj o radu Drugostepene komisije za žalbe za period januar-april 2017.godine.
Na dnevnom redu ove sjednice još će se naći: Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030. i Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Urbanističkog plana općine Kakanj za period 2011-2026.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u