KakanjLive | Srijeda, 25.11.2020. godine

Općinsko vijeće održalo Tridesetčetvrtu sjednicu

30.09.2019. - Rad općinskog vijeća, uglavnom je prošao bez diskusija značajnog broja tački dnevnog reda, a veliki dio vremena iskorišten je za vijećnička pitanja i inicijative

vijece34Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 19.09.2019. godine pa je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 34. sjednicu.U raspravi o dnevnom redu učestvovali su pomoćnici općinskog načelnika, Rešad Zaimović (povukao prijedlog odluke o ostvarivanju prava na troškove prevoza radi liječenja u drugom kantonu) i Nurčo Kurtović (predložio da se u dnevni red uvrsti prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti). Dnevni red je usvojen jednoglasno tako da je Vijeće danas raspravljalo o 15 tačaka.

Usvojeni prijedlozi, nacrti, izvještaji...

Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.
Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv ijedan uzdržan glas.

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Kakanj” i Nacrt oduke o provođenju Regulacionog plana „Kakanj“, Vijeće je usvojilo Zaključak o utvrđivanju nacrta sa 25 glasova za, niko protiv i dva uzdržana.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019.godine, Vijeće je usvojilo sa 23 glasa za, dva protiv i jedan uzdržan.

Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019. godine, Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv i jedan uzdržan.

Vijeće je u Komisiju za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju imenovalo: Sadan Sikira – predsjednik, Hajrudin Zekić i Ivica Petrović – članovi, a zamjene: Sedin Kokić, Ilhana Alajbegović i Almir Gluhić.

Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Bjelavićima Vijeće je usvojilo jednoglasno.

O Prijedlogu odluke o nabavci nekretnine – skloništa/azila za pse u neselju Bare, općina Kakanj diskutovali su: Evelin Bitić, Slaven Katičić i Rizah Haračić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, niko protiv i četiri uzdržana glasa..

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“ Vijeće je usvojilo jednoglasno.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti

Vijeće je bez rasprave usvojilo Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište i Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište.

Prijedlog odluke o osnivanju MZ Koprivnica sa prijedlogom zaključka o davanju ovlaštenja Komisiji za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište za provođenje izbora i u MZ Koprivnica, Vijeće je usvojilo jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja dali su: Rizah Haračić, Enes Piljug i Edin Aliefendić.
Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative dali su: Enes Piljug, Nusret Muslić, Safet Šahman i Rizah Haračić
Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug, Rizah Haračić i Amar Selimović.
Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Rizah Haračić, Edin Aliefendić, Namir Talić, Amar Selimović i Slaven Katičić.

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u