KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Općinsko vijeće o programima i izvještajima

28.01.2016. - Općinsko vijećeKaknja zasjeda danas na 39. Sjednici u ovom mandatu. Na dnevnom redu je uobičajena problematika s početka svake nove kalendarske godine. Riječ je o niz programa, planova rada i izvještaja.

vijece_najava

Planovi i programi rada koji će se naći na dnevnom redu sjednice su o radu: JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2016.godinu, JU „Gradska biblioteka“ Kakanj sa finansijskim planom za 2016.godinu

Na dnevnom redu su i dva izvještaja o radu komisija:Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2015.godinu te Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja po Rješenju Općinskog vijeća: 01/1-379/15 od 27.11.2015.godine.

Pored ova dva značajan broj izvještaja odnosi se na uztrošak sredstava tokom prošle godine i toza: podsticaj razvoja poduzetništva i obrta, zaštitu okoline, podsticaj u poljoprivredi, raspored sredstava boračkim udruženjima, obilježavanje značajnih datuma i manifestacija, realizaciju Programa rasporeda sredstava za sport,sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana,raspored i utrošak sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća,realizaciji Programa rasporeda i utroška budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje. Pored svih ovih izvještaja za prošlu godinu vijćnici će po istom osnovu razmatrati i prijedloge programa utroška sredstava za ovu godinu.

Pored navedenih izvještaja i programa za 2016. godinu, na dnevnom vijećnici će se izjašnjavati i o:Prijedlogu programa utroška sredstava komunalne naknade, Prijedlogu programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište, Prijedlogu programa utroška sredstava od koncesionih naknada,Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih cesta na području općine Kakanj,Prijedlogu programa utroška sredstava za informisanje,Prijedlogu programa utroška namjenskih sredstava za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

Vijećnici će se danas izjasniti i o dopuni Odluke o stipendiranju učenika sa područja općine Kakanj, a razmatrat će i zahtjev Ustavnog suda F BiH za dostavom odgovora Općinskog vijeća u postupku utvrđivanja ustavnosti Odluke o općinskim administrativnim taksama na istaknutu firmu.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u