KakanjLive | Ponedjeljak, 10.08.2020. godine

Općinsko vijeće Kaknja zasjeda u četvrtak

26.06.2016. - Četrdesest četvrta sjednica Općinskog vijeća Kakanj planirana je za četvrtak 30.6. 2016. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali Općine.

009

Za sjednicu je predložen  dnevni red od sedam tački. To su:  Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investiranje na poduzetničkoj zoni Vrtlište u Kaknju.

Pored toga planirana je rasprava o još četiri prijedloga i to: Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kakanj; Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kučićima; Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene i parcelaciju mikrolokaliteta „parking kod O.Š. Mula Mustafa Bašeskija u Kaknju“; Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Haračić Mahira.

Kao sedma tačka planirano je da se vijećnici upoznaju sa  Informacijom o obnovi i povratku raseljenih i izbjeglih lica i osoba na području općine Kakanj za 2015.godinu.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u