KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Općinska komisija čini sve da spremno dočeka izborni dan

01.10.2016. - Približava se nedjelja, 2. oktobar, dan lokalnih izbora, pa smo bili u prostorijama Općinske izborne komisje. Zatekli smo radnu atmosferu i nakratko razgovarali sa predsjednikom Komisije Edinom Kasperom

edin_kasperEdin Kasper, predsjednik Općinske izborne komisije Kakanj

Saznali smo da Općinska izborna komisija u skladu sa Izbornim zakonom BiH, te instrukcijama CIK-a obavlja sve aktivnosti prema planu i programu CIK-a i prema planu OIK-e. Izvršen je obilazak svih biračkih lokacija, određena su redovna biračka mjesta, obavljene aktivnosti na obučavanju članova biračkih odbora, a koje su predložili politički subjekti.

Općinskla izborna komisija radi sve kako bi izborni dan i izborni proces bio obavljen u skladu sa propisima, o tome i trenutnim aktivnostima, predsjednik Općinske izborne komije Edin Kasper, kaže:

“Još uvijek je u toku popunjavanje biračkih odbora ali očekujemo zaključno sa današnjim danom da će se svi birački odbori popuniti. Ukoliko dođe do spriječenosti ili opravdanih razloga za nepopunjavanje biračkih odbora od strane lica koja su predložili politički subjekti, Općinska izborna komisija će takve odbore popuniti u skladu sa Izbornim zakonom BiH. Dakle, radimo sve što je potrebno kako bi spremno dočekali izborni dan, kako bi otvaranje biračkih mjesta bilo izvedeno na vrijeme i bez bilo kakvih nedostataka ili smetnji”.

Iz Općinske izborne komisije, preporučuju građanima da prate medijske objave o načinu glasanja i popunjavanja glasačkih listića.

“U dosadašnjem radu Komisije svi politički subjekti su se ophodili korektno, svoje obaveze su obavljali prema vlastitim procjenama, a do sada nije bilo potrebe da se u bilo čemu interveniše jer su politički subjekti postupali u skladu sa Izbornim zakonom”, rekao nam predsjednik OIK-a Edin Kasper.

A.ZEKIĆ/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u