KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Općina Kakanj uvodi eParlament

22.02.2016. - Općina Kakanj uvodi “eParlament sistem” koji omogućava glasanje vijećnika elektronskim putem

tablet_vijeceSlužbeni tablet uređaj kojeg će koristiti vijećnici

Nakon što je izvršena nabavka opreme i nakon što su izvršene sve pripreme, Općina Kakanj od ponedjeljka 29. februara 2016.godine, kada će biti održana 40. sjednica Općinskog vijeća Kakanj, uvodi “eParlament sistem” koji omogućava glasanje vijećnika elektronskim putem i upotrebom službenih tablet uređaja za glasanje.

Svaki vijećnik će dobiti po jedan tablet uređaj za glasanje, te korisničko ime i šifru. Nakon prijave, svaka akcija koja se želi izvršiti postiže se dodirom ekrana na za to predviđenoj površini. Na ovaj način vijećnici potvrđuju prisustvo sjednici, usvajaju zapisnike ili prijavljuju primjedbe, upućuju prijave za izjašnjavanje, glasaju biranjem opcija “za”, protiv” i “suzdržan”, prijavljuju se za diskusiju, ispravku krivog navoda ili povredu poslovnika…

Sistem “eParlament” vijećnicima omogućava pristup materijalima za sjednice, omogućava slanje određenih dokumenata Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, te druge opcije.
Rezultati glasanja elektronskim putem bit će prikazivani na velikom displeju koji je postavljen u sali Općinskog vijeća Kakanj.

Svim vijećnicima materijali će se dostavljati u elektronskoj formi, a na zahtjev vijećnika materijali će se dostavljati i u pisanoj formi ako vijećnik to izričito zahtijeva.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u