KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Općina će troškove đačkog prevoza uplaćivati na račun roditelja

01.02.2017. - Novom Odlukom o sufinansiranju troškova prevoza za učenike, novčana sredstva se više neće uplaćivati prevoznicima već na račun roditelja

zgrada_opcine

Roditeljima čija djeca pohađaju srednje škole, a stekla su pravo na povlasticu sufinansiranja troškova prevoza, Općina Kakanj će uplaćivati finansijskla sredstva na ručun otvoren u nekoj od komercijalnih banaka. Ovo se trenutno odnosi na učenike koji putuju na sljedećim relacijama:
Kakanj – Kraljeva Sutjeska ,Veliki Trnovci, Ričica, Bištrani, Slapnica, Lipnica
Kakanj – Tičići (Donji Kakanj)
Kakanj – Desetnik
Kakanj – Sopotnica
Kakanj – Kučići
Kakanj – Brnj
Kakanj – Tršće

Učenici koji putuju na ovim relacijama treba da se jave u Općinu Kakanj (Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike) i da dostave broj tekućeg računa roditelja na koji će se vršiti uplata novčanih sredstava, te JMBG roditelja na čije ime glasi račun.

S obzirom na novi način sufinansiranja prijevoza učenika srednjih škola, odluku o izboru prijevoznika donose sami učenici.

Ovakav način sufinansiranja, biće u potpunoj primjeni od nove školske godine 2017/2018, za sve učenike i studente. O tome je na Četvrtoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj donesena posebna odluka, a na ovaj potez u Općini Kakanj su se opredjelili zato što prilikom raspisivanja javnih poziva, tendera, autoprevoznici prijavljuju cijene koje su na mjesečnom nivou, po jednoj karti i duplo skuplje, u odnosu na individualnu kupovinu karte. Ova pojava posebno je izražena na relacijama Kakanj-Sarajevo-Kakanj i Kakanj-Zenica-Kakanj.

S obzirom da će individualnom kupovinom mjesečne karte, kod autoprevoznika, učenici i studenti, plaćati manji iznos, u Općini Kakanj očekuje da će se povećati broj korisnika poticaja za prevoz.

Sufinansiranje đačkog prevoza regulisano je zakonskim propisima, kao obavezno za učenike u osnovnim školama. Međutim i pored toga, Općina Kakanj redovno sufinansira prevoz i za srednjoškolce i za studente.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u