KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Općina-Aktivnosti na planu zaštite okoliša

27.12.2019. - Rekonstrukcija mreže grijanja, ekološke akcije, sanacija divljih deponija, sadnja drveća, postizanje energetske efikasnosti javnih objekata, LED displej i sve što je u ekološkom smislu urađeno

ekovelika

Nakon što je u protekle 4 godine uložila 1.600.000 KM za rekonstrukciju dotrajale mreže daljinskog grijana, i ove godine Općina Kakanj je nastavila s ulaganjima za tu svrhu. Ove godine izdvojeno je 425.000 KM.

U 2019. godini na ulazu u gradsku jezgru postavljen je LED displej dimenzija 600 x 100 cm. Na displeju se objavljuju informacije o kvalitetu zraka, datum, vrijeme, temperatura zraka, servisne informacije i brojne druge informacije, poruke i slično…

U 2019. godini su počeli radovi na uređenju izletišta Bukovica. Prva faza je realizirana nedavno, a radovi se nastavljaju na proljeće. U toku su i aktivnosti na realizaciji tenderske procedure javne nabavke radova u svhu izgradnje Eko-parka Tršće.

I ove godine Općina Kakanj realizira projekte usmjerene na povećanje energetske efikasnosti javnih objekata. Za utopljavanje ambulante Krševac izdvojeno je 17.567 KM. Za povećanje energetske efikasnosti kroz rekonstrukciju krova stare zgrade obdaništa “Mladost” izdvojeno je 62.000 KM, a realizacija će zbog tenderskih procedura biti u 2020. godini. U međuvremenu za ovaj projekat je odobreno i dodatnih 100.000 KM iz Fonda za zaštitu okoliša F BiH. Za ugradnju LED javne rasvjete na Ponijerima izdvojeno je 86.699,99 KM.

U 2019. godini izvršena je sanacija nekoliko divljih deponija smeća. Radi se o deponiji u Povezicama, deponiji u blizini autobuske stanice, deponiji uz regionalni put u Papratnici, deponiji u Rudarskoj ulici, deponiji u blizini naselja kod TC Kakanj, te deponija na lokalitetima Klanac i Karaulsko Polje.

U mjesecu martu inicirana je i realizirana velika proljetna ekološka akcija “Grablje, vreće i rukavice i svi u proljetne radne akcije”.

Općina Kakanj je podržala i ekološke aktivnosti kakanjskih ribara na planu čišćenju obala rijeka, a aktivno učestvuje i u projektu “Čista rijeka Bosna” koji obuhvata više općina.

U prvoj fazi velike ekološke akcije “Volim Kakanj” koja je realizirana nedavno očišćeno je, prikupljeno i deponovano 256 kubnih metara otpada koji se nalazio na obalama rijeke Bosne. Iz korita Bosne je izvučeno više od 200 komada istrošenih auto i kamionskih guma. Ukupna dužina očišćenih obala je cca 15,5 km. U toku akcije od plutajućih nanosa očišćeni su stubovi 7 mostova (PVC otpad, drveće). Vrijednost izvršenih radova do sada iznosi 25.669,80 KM. U prvoj fazi velike akcije “Volim Kakanj” izvršeno je i čišćenje , te uređenje korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj. Akcija se nastavlja na proljeće.

U 2019. godini Udruženje C.E.K.O.R. (Centar za za ekologiju i održivi razvoj Kakanj), u saradnji sa Općinom Kakanj i JP “ŠPD-ZDK” – P.J. Kakanj, realiziralo je veliku akciju pošumljavanja na lokalitetu Slapna Gora. Radi se o hvale vrijednom volonterskom angažmanu usmjerenom na očuvanje šumskog fonda, svojevrsnih “pluća Kaknja”.

U 2019. godini uz desnu obalu rijeke Bosne, od Mosta mladih do Cementarskog mosta, zasađeno 18 sadnica drvorednog/alejnog javora, 12 sadnica drvoredne lijeske, 12 sadnica drvorednog brijesta, 20 sadnica drvorenog graba i 20 sadnica drvorednog javora. Drvored je zasađen i preko puta zgrade Općine Kakanj.

U zimskom periodu, Općina Kakanj finansira besplatan prevoz za sve zainteresirane do ski-centra Ponijeri.

I u 2019. godini Općina Kakanj je sufinansirala troškove odvoza otpada iz udaljenih mjesnih zajednica (50.000 KM).

Općina Kakanj je finansijski podržala i ekološki projekat NTV IC i NVO C.E.K.O.R – emisiju “Eko plus” čiji je cilj povećanje ekološke svijesti kod djece predškolskog i školskog uzrasta.

U 2019. godini Općina Kakanj je za ručno i mehaničko čišćenje, pranje i uklanjanje nečistoća s gradskih i prigradskih javnih površina i saobraćajnica izdvojila iznos od 386.300 KM, dok je za unapređenje i održavanje javnih zelenih površina izdvojeno 103.980 KM. Za projekte održavanja i poboljšanja higijene i uređenje kontejnera i kontejnerskih mejsta, čišćenje vodnih objekata i deratizaciju izdvojeno je 79.913 KM.

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u