KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Omogućiti ženama učešće u kreiranju lokalne politike

17.01.2019. - Učešće žena u kreiranju lokalne politike, zagađenost zraka i zdravlje ljudi, blagovremeno otkrivanje zloćudnih bolesti, ekonomsko osnaživanjke žena, obrazovanjke i zdravstvena zaštita Roma, nužnost izgradnje gradskog bazena, škola za trudnice...sve su ovo bile teme koje su se nametnule tokom konsultatiovnog sastanka o forimranju kakanjskog Savjeta žena

IMG_3638
Vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo održao je sastanak s grupom žena iz Kaknja koje djeluju u oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva, nevladinog sektora, sporta s ciljem formiranja Savjeta žena.Radi se o prvom, inicijalnom sastanku. Osim ove grupe, u budućem periodu u savjetovanja će biti uključivane i sve druge zainteresirane žene s područja Kaknja.

Na sastanku koji je bio inicijalnog karaktera, izneseni su brojni stavovi, razmišljanja, inicijative i sugestije u smislu unapređenja položaja i općeg statusa žena u kakanjskoj lokalnoj zajednici.
Tokom sastanka inicirano je omogućavanja utjecaja žena na kreiranje lokalnih politika i na njihovo učešće u procesu donošenja odluka od općeg interesa za sve građane Kaknja.

IMG_3640

Izneseni stavovi i razmišljanja odnosili su se na: potrebu besplatnih preventnih pregleda, za žene i muškarce, u smislu blagovremenog otkrivanja zloćudnih bolesti, zagađenost zraka i njegovom utjecaju na zdravlje ljudi, nastavk i jačanje aktivnosti na ekonomskom osnaživanju žena u saradnji s udruženjima građana i privredom. Pored toga ukazano jena probleme koji se odnose na žene iz populacije Roma u smislu zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih segmenata života.

IMG_3645

Govorilo se i o potrebi izgradnje gradskog bazena kako bi kakanjska djeca imala priliku učiti plivati, što je posebno važno za zdravlje. Ukazano je i na potrebu funkcionisanja škole za trudnice.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u