KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Održano takmičenje pod nazivom-Misli Mine

20.11.2017. - U subotu 18.novembra 2017.godine, u organizaciji Crvenog križa općine Kakanj, održano je takmičenje pod nazivom “Misli! Mine!”. U takmičenju su učestvovali učenici iz pet kakanjskih osnovnih škola.

SAM_0468

Prvo mjesto su osvojili učenici Osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj (učenici Ahmed Behaudin Mušanović, Naida Habibović  i Selma Škulj ). Drugoplasirana je bila Osnovna škola “Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj (učenici: Nejra Šišić, Ismar Smaka i Arif Haračić), dok je treće mjesto osvojila Osnovna škola „Omer Mušić“ Brežani.

SAM_0456

Takmičenje je koncipirano u tri segmenta: usmeni odgovori, slagalica i pantomima. Cilj takmičenja je podizanje nivoa svijesti kod učenika osnovnih škola o minama i NUS-a jer u BiH postoji još uvijek veliki broj eksplozivnim sredstava zaostalih iz rata tako da nikad nije suvišno pričati o ovoj tematici, posebno među učeničkom populacijom koja, zbog svoje urođene radoznalosti, spada u ranjive kategorije.

Ovogodišnje takmičenje, kao i prethodne godine, realizirano je u saradnji sa Službom civilne zaštite Općine Kakanj čija su tri službenika bila u ulozi ocjenjivačke komisije.

SAM_0452

Crveni križ Kakanj je za sve učesnike obezbijedio ručak, te zajedno sa Službom civilne zaštite i promo materijal, kao i prigodne poklone za prvoplasiranu ekipu.
Pobjednička ekipa će predstavljati Kakanj na kantonalnom takmičenju iz oblasti upozoravanja na mine.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u