KakanjLive | Četvrtak, 25.02.2021. godine

Održana Skupština Rudara

25.07.2018. - Za novog predsjednika Skupštine kluba izabran Midhat Hodžić,a za njegovog zamjenika Teo Lukić, dok su za nove članove Upravnog odbora imenovani Mirsad Jašarspahić i Haris Veispahić

U Sali Općine Kakanj, održana je redovna sjednica Skupštine Rudara, kojoj je prisustvovalo 20 od 35 članova najvišeg organa Kluba. S obzirom da su dosadašnji predsjednik Nermin Mandra i zamjenik predsjednika Skupštine Niko Lozančić podnijeli ostavke, delegati su donijeli Odluku o njihovom razrješenju i za novog predsjednika Skupštine izabrali Midhata Hodžića, odnosno Tea Lukića za zamjenika predsjednika Skupštine. Nermin Mandra i Niko Lozančić razriješeni su i dužnosti člana Upravnog odbora i za nove članove izabrani su Haris Veispahić i Mirsad Jašarspahić.
Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Izvještaj o radu za period od 15.6.2017. do 15.6.2018.godine, te Godišnji obračun za 2017.godinu u kojem su prihodi iznosili 285.901 KM,a rashodi 314.308 KM.Izvještaji su jednoglasno usvojeni i bez diskusija!

U kraćem izlaganju predsjednik Upravnog odbora Emir Zaimović istakao je teškoće u funkcioniranju kluba zbog teške materijalne situacije i loših uvjeta za rad pet takmičarskih selekcija koje imaju 130 registriranih igrača i Škole fudbala, koje vode bivši istaknuti igrači Rudara. Postignuti rezultati u sezoni 2017/2018. godine bili su zadovoljavajući, posebno kad su u pitanju tri najmlađe selekcije: predpionira, pionira i kadeta koje su osvojile naslov prvaka u svojim ligama i potvrdile u doigravanjima. Prvi tim i juniori izborili su plasman na sedmo mjesto, što je također ocijenjeno zadovoljavajućim, pogotovo u proljetnom dijelu takmičenja kada su dužnosti trenera preuzeli Fadil Hodžić i Bećir Mehanović, pod čijim vodstvom su ostvareni znatno bolji rezultati u odnosu na jesenji dio sezone. Ohrabruje primjetan trend povećanja broja djece u omladinskim selekcijama, što je rezultat predanog i kvalitetnog rada sa mlađim selekcijama iako su uslovi za rad istih veoma loši i finansijski skromni, tako da ostvareni rezultati i tri titule još više dobijaju na značaju.

Predsjednik kluba Emir Zaimović posebno je istakao veliki doprinos Općine Kakanj, odnosno Općinskog načelnika Nermina Mandre, koji konstantno iskazuje maksimalnu spremnost, susretljivost i volju da Rudar vrati na mjesto koje mu u fudbalskim okvirima BiH i pripada. Također, za veoma značajan doprinos u funkcioniranju Kluba velike zasluge pripadaju firmi „Beged“ i Edinu Begovcu, te Tvornici cementa Kakanj, kao i sponzorima AB-Petrol, Nova Trgovina-S i Trgošped.

Kada su u pitanju radovi na infrastrukturi, prioritet je dat na izgradnju pomoćnog terena, na kojem su radovi započeli u 2017.godini. U planu je da se krajem jesenjeg dijela sezone radi rekonstrukcija glavnog terena u većoj mjeri, čime bi se stvorili uslovi za konačno pozicioniranje i izgradnja pomoćnog terena, koji je od vitalnog značaja za dalje funkcioniranje kluba, obzirom da sve selekcije godinama imaju problem trenažnog procesa

M.Komšo/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u