KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

Održana Skupština Organizacije šehida i poginulih boraca

02.06.2018. - Svi dokumenti prihvaćeni jednoglasno. Usvojena odluka o upućivanju zahtjeva za povećavanje transfera iz budžeta Općine. Zahtjeva se jednak tretman po svim pravima koje ostvaruju pripadnici boračkih udruženja. Delegatima Skupštine uručena knjiga „Kakanj u odbrambenom i oslobodilačkom ratu 1992.-1995.“

Redovna izvještajna Skupština Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Općine Kakanj održana je u subotu 02. juna, a na dnevnom redu su bili dokumenti izvještajnog i pogramskog sadržaja. Skupštini, kojom je predsjedavala Indira Heganović je prisustvovalo 19 delegata te se punopravno moglo odlučivati po svim tačkama dnevnog reda. Svi dokumenti su usvojeni jednoglasno, a delegati su se prvo izjasnili o Zapisniku sa prošlogodišnje izvještajne Skupštine.

tahirgovoriMandžuka obrazlaže Izvještaj o radu Upravnog odbora

Izvještaj o radu Upravnog odbora, obrazložio je predsjednik ovog tijela Tahir Mandžuka, a pored toga delagati su u materijalima Skupštine dobili i integralnio tekst o njegovo radu za 2017. godinu. Predsjednik Mandžuka je istako da se aktivnosti Upravnog odbora uglavnom svode na osnovni programski cilj, a to je da se nezaborave ljudi i događaji koji su najveće ratne žrtve i najznačajnije tekovine rata. Pored toga, osvrnuo se na statusni položaj članova porodica poginulih boraca i šehida, naglasivši: „Nas zakon ne tretira jednako. Prava koja po nekom osnovu ostvaruju pripadnici drugih boračkih organizacija veća su u odnosu na naše članstvo i mi istrajavamo na tome da se takvo zakonsko tretiranje izmjeni“, rekao je Mandžuka navodeći primjer diskriminacije po osnovo naknada u slučaju smrti članova različitih boračkih organizacija. U nastavku iz rada Upravnog odbora idvojene su aktivnosti vezane za školovanje i zapošljavanje djece šehida, te pomoć roditeljima šehida prilikom troškova liječenja ili poboljšavanja socijalne sigurnosti. U okviru Izvještaj o radu Upravnog odbora navedena su imena i prezimena 105 lica kojima je uručena neka vrsta pomoći u toku 2017. godine, a među kojima su majke, očevi, supruge i bračća poginulih boraca. Naveden je i podatak, da je posredovanjem Upravnog odbora u prošloj godini radni odnos zasnovalo 17 djece poginulih boraca.

jednoglasnoSve odluke donesene jednoglasno

Predsjednik Nadzornog odbora Šefik Kovač izvjestio je delegate o uvidu kojeg je ovaj organ izvršio u rad Upravnog odbora i finansisjko poslovanje. Gospodin Kovač je naveo da u svojstvu nadzornog organa prisustvuje svim sjednicama Upravnog odbora, a da su prilikom uvida u prihode i rashode konstatovali da nema primjedbi na novčane tokove i da je domaćinski odnos prema budžetskim i drugim sredstvima Organizacije za svaku pohvalu. Zatim je dodao: „Pitam se kako je uopšte moguće sa sredstvima koja su u prošloj godini bila na raspolaganju organizovati sve aktivnosti i biti pri ruci tolikom broju ljudi u stanju neke vrste pomoći“.

Ukupno je prema izvještaju Nadzornog odbora za realizaciju programskih aktivnosti u 2017. Godini utrošeno 16.848,44 KM.

U Programu rada Upravnog odbora za 2018. godinu navedeno je 18 programskih zadataka, a za njegovu realizaciju, navedeno je da neće biti dovoljna finansijska sredstva koja se Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca dodjeljuju iz Budžeta općine Kakanj, a koja iznose , prema riječima predsjednika Mandžuke 15.500 KM. Zato je predložio da se Općini Kakanj i Općinskom vijeću uputi dopis sa odlukom Skupštine, kojom se za finansiranje rada Organizacije u narednom periodu, a na godišnjem nivu traži veća budžetska podrška. Delagati su jednoglasno usvojili i ovu odluku Skupštine.

podjelaknjigaDelegatima uručena knjiga

Na kraju zasjedanja svim delegatima je podjeljena po jedna knjiga „Kakanj u odbrambenom i oslobodilačkom ratu 1992.-1995.“ Pri čemu su delegati informisani da je Organizaciji od strane Općinskog načelnika dodjeljeno 290 ovih knjiga kako bi svaka porodica poginulog borca mogla dobiti jednu knjigu. Konstatovano je da je ovaj broj knjiga za članove organizacvije nedovoljan, jer 290 knjiga je dovoljno samo za roditelje poginulih, dok iz tog broja nije moguće knjige dodjeliti i nekim drugim članovima porodice koji nisu u zajedničkom domaćinstvo sa roditeljima šehida.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u