KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Održana sedma sjednica Općinskog vijeća

27.04.2017. - Vijećnici usvojili izvještaj o izvršenju budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu. Ostvaren je poztivan rezultat u iznosu od 17.100 KM. Usvojen je i izvještaj o izvršenju budžetske rezerve, kao i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća kojom će se kažnjavati vijećnici koji neopravdano izostanu sa sjednice Vijeća ili kolegija. Vijeće nije prihvatilo prijedlog SDP-a, Dinu Mimića za predsjednika Drugostepene komisije za žalbe

Sjednica počela intoniranjem državne himne

Sedma sjednica Općinskog vijeća otvorena intoniranjem državne himne

Sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj održana je u četvrtak 27. aprila 2017. godine. Sjednica je počela intoniranjem državne himne, nakon čega je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice. Na ovoj sjednici nije bilo komentara na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i komentara na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative. Nakon novih pitanja i inicijativa vijećnici su ranije predloženi dnevni red dopunili sa novom tačkom: Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra i dnevni red je usvojen sa 27 glasova za i dva protiv.

Ostvaren pozitivan poslovni rezultat na kraju 2016. godine

Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu usvojen je sa 23 glasa za i pet protiv (SDP i DF). Prihodi i primici u 2016. godini iznosili su 18.124.607,54 KM što je za 3.542.848,12 KM manje u odnosu na plan. Rashodovna strana budžeta izvršena je u skladu sa prilivom sredstava i ukupni rashodi za prošlu budžetsku godinu su iznosili 18.107.503,43 KM, dok su prihodi u prošloj godini iznosili 18.124.607,54 KM. Dakle u 2016. godini  ostvaren je pozitivan poslovni rezultat na kraju prošle godine u iznosu od 17.100,11 KM.

  Foto galerija sa sjednice Vijeća

Izvještaj o izvršenju budžetske rezerve za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu je dobio potrebnu većinu od 25 glasova. Iz ovog izvještaja izdvajamo nagradu košarkaškom klubu Kakanj za ostavrene rezultate u prošloj godini – 2.000 KM, Pomoć Sindikalnoj organizaciji Općine Kakanj za sufinansiranje troškova proslave 8. marta – 2.000 KM, KUD Dikan za odlazak mlade sekcije folklora u Tursku – 7.000 KM, komandantima jedinica 1992-1995 za poklone na dan Armije R BiH – 1.238 KM, Sindikalnoj organizaciji PD Rudstroj za pomoć – 5.000 KM, kadetskoj košarkaškoj rerezentaciji – 2.100 KM, MZ Bukovlje za pomoć u izgradji mekteba u Čobama -1.203 KM, fudbalskom klubu Rudar za snimanje nove himne – 1.000 KM, OŠ ''Hamdija Kreševljaković'' za izradu svjetleće reklame – 2.500 KM itd).

Vijećnici koji neopravdano izostanu sa sjednice Vijeća i Kolegija bez paušala

Prijedlog odluke o dopuni odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela je usvojen sa 20 glasova za, četiri protiv i četiri suzdržana nakon jednosatne rasprave uz amandman klubova SDA i SBB da se iznos paušala vijećnicima umanjuje za 100% za neopravdano odsustvo sa sjednice Općinskog vijeća i Kolegija. Ovaj amandman je dobio podršku 21 vijećnika.

Drugostepena komisija za žalbe ostala bez predsjednika

Vijeće je na ovoj sjednici jednoglasno prihvatilo prijedlog razrješenja predsjednika Drugostepene komisije za žalbe, Adnana Čobe, dok Prijedlog rješenja o imenovanju novog predsjednika nije usvojen. Naime nije prihvaćen prijedlog SDP-a koji je predložio Dinu Mimića za predsjednika ove komisije. Trinaest vijećnika je glasalo za, 11 protiv, a četiri su bila suzdržana. Klub SDP-a nije želio dati novi prijedlog uz obrazloženje da ne žele tražiti kandidata koji će odgovarati Stranki demokratske akcije.

Nije prihvaćen Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Drugostepene komisije za žalbe (prijedlog SDP-a - Dino Mimić)

Vijećnici nisu prihvatili SDP-ov prijedlog (Dino Mimić)  rješenja o imenovanju predsjednika Drugostepene komisije za žalbe 

Vijećnici su sa 21 glasom za usvojili i Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog inetresa na nekretninama u svrhu realizacije dopunskog rudarskog projekta odlaganja otkrivke na PK Vrtlište na odlagalištu Bijele vode po prijedlogu ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra jednoglasno je usvojen. Ovaj prijedlog je usvojen bez rasprave. Riječ je o nekretnini u ulici ''Mehmeda Skopljaka'' površine 47 metara kvadratnih, koja je upisana u zk.

Prijedlog programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2017. godinu je usvojen sa 26 glasova za i dva suzdržana. Ovim programom najviše sredstava će biti dodijeljeno KUD ''Fadil Dogdibegović Dikan'' – 7.850 KM, zatim Udruženju dijabetičara ''Slatki život'' – 3.500 KM, UŽOK-u – 3.000 KM, Ansamblu narodnih igraga i pjesama ''Kakanj'' – 2.500 KM itd.

Vijeće je jednoglasno usvojilo i dva izvještaja: Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2016. godinu i Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju  JU ''Gradska biblioteka'' za 2016. godinu.

Vijećnici su primili k znanju i tri informacije: Informaciju o stajnu sporta na području općine Kakanj za 2016. godinu, Informaciju o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2016. godinu kao i Informaciju o radu Komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć. Posljednja informacija je primljena k znanju uz zaključak da se zajedno sa nadležnom općinskom službom zaduži i pripremi prijedlog o izmjeni i dopuni odluke o kriterijima čime je sjednica koja je počela u devet sati završena u 12 sati i 45 minuta.

E.Škulj/KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u