KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Održana sedamnaesta sjednica Općinskog vijeća

28.02.2018. - Danas je održana sedamnasta sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Svih petnaest tačaka dnevnog reda je usvojeno. Između ostalog imenovani su Upravnih odbori JU KSC Kakanj i Gradske biblioteke Kakanj. Vijeće je na ovoj sjednici prihvatilo informaciju o kvaliteti zraka u zimskom periodu na području općine Kakanj.

Intoniranjem državne himne započela je i sedamnaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Nakon toga je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, a potom su uslijedili komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i inicijative, a onda i nova pitanja i inicijative.

Ranije predloženi dnevni red koji je dostavljen u pozivima za ovu sjednicu je izmjenjen. Sa dnevnog reda su povučene četiri tačke dnevnog reda: Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj za 2018. godinu, Izvještaj o poslovanju i radu JU KSC Kakanj za 2017. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU KSC Kakanj sa finansijskim planom za 2018. godinu i Prijedlog plana i programa rada JU Centar za socijalni rad, dok je dodana nova tačka na dveni red: Informacija o dopisu ''Beged'' d.o.o. Kakanj.

Sredstva za zaštitu i spašavanje

Vijećnici su na početku sjednice usvojili godišnji izvješatj o realizaciji programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2017. godini. Ukupno je utrošeno 6.510,72 KM od planiranih 10.000 KM. Za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja utrošeno je 4.360.62 KM, dok je za pomoć na ublažavanju i otklanjanju direktnih posljedica prirodne i druge nesreće utrošeno 2.350 KM. Jednoglasno je usvojen i Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2018. godini. Programom je predviđeno ukupno 100.000 KM (finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja – 30.000 KM, pomoć na ublažavanju i otklanjanju direktnih posljedca prirodne i druge nesreće – 50.000 KM i nabavka opreme za strukture CZ – 20.000 KM).

Na ovoj sjednici usvojen je i godišnji izvještaj o realizaciji programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenjih za provođenje preventivnih mjera u 2017. godini. Programom je u prošloj godini namijenjeno 46.238 KM, a utrošeno je 38.697.14 KM, od čega je najviše utrošeno na rad mehanizacije i nabavku drenažnih cijevi potrebnih za poduzimanje palijativnih mjera na klizištima i na uređenju vodotoka.

Prijedlog programa rasporeda i utroška sredstava za provođenje preventivnih mjera

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog progama rasporeda i utroška sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2018. godini. Planirana sredstva za preventivne mjere u ovoj godini su 28.000 KM, od čega je najviše namijenjeno za rad mehanizacije i nabavku drenažnih cijevi potrebnih za poduzimanje palijativnih mjera na klizištima – 10.000 KM i rad mehanizacije i nabavka materijala na uređenju vodotoka – 15.000 KM. Nakon toga je jednoglasno usvojen i Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2018. godini u iznosu od 30.000 KM, od čega je najviše predviđeno za nabavku vatrogasne opreme za vatrogasce – 13.200 KM, a vijeće je jednoglasno usvojilo Informaciju o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u prošloj godini.

Obilježavanje značajnijih datuma i manifestacija

Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnijih datuma i manifestacija za 2018. godinu dobio je potrebnu većinu od 23 glasa ''za'' i dva ''suzdržana''. Pored ranije predloženih značajnijih datuma i manifestacija na prijedlog vijećnika Eldina Mijoča (SDP) od ove godine  obilježavat će se i slijedeći značajniji datumi kao što su Svjetski dan djeteta, dan borbe protiv karcionoma, dan bosanskih kraljeva i kraljice Katarine, dan književnosti, dan mira i vjerskih sloboda i drugi. Općina Kakanj je uputila apel na nevladine i druge organizacije, kao i udruženja građana da se uključe u organizovanje obilježavanja značajnijih datuma i manisfestacija, a općina Kakanj će iste finansirati.

Kvaliteta zraka u zimskom periodu na području općine Kakanj

Vijećnici su jednoglasno prihvatili informaciju o kvaliteti zraka u zimskom periodu na području općine Kakanj. Prihvatanje ove informacije od strane vijeća samo je bio preduvjet za organizovanje tematske sjednice na ovu temu u narednom periodu. Na ovoj sjednici prihvaćena je i informacija o dopisu ''Beged'' d.o.o. Kakanj uz zaključak: ''Prima se k znanju informacija i zahtjev privrednog društva Beger d.o.o. Kakanj. Daje se saglasnost za produženje roka za ishodovanje upotrebne dozvole za dodatnih šest mjeseci u odnosu na rok definisan ugovorom o kupoprodaji nekretnine. Zadužuje se općinski načelnik da potpiše Aneks ugovora shodno ovom zaključku''.

Imenovani Upravni odbori KSC-a i Gradske biblioteke

Nakon toga je vijeće usvojilo prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Haračić Emina iz Kaknja, a potom i prijedlog odluke o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora JU ''Gradska biblioteka'' Kakanj i JU KSC Kakanj. U Upravni odbor Gradske biblioteke imenovani su: Delila Rajkić (predsjednik), Marin Mijač i Erna Velispahić. Imenovanje ovog upravnog odbora podržalo je 17 vijećnika, devet vijećnika je bilo ''protiv'', dok je Haris Veispahić očekivano bio uzdržan od glasanja budući da je njegova supruga izabrana kao članica Upravnog odbora. U Upravni odbor JU KSC Kakanj imenovani su: Aida Silajdžić (predsjednik), Nihad Tukić i Fadil Šolbić. Imenovanje ovog Upravnog odbora podržalo je 16 vijećnika, sedam je bilo ''protiv'', a tri ''suzdržana''.

Razrješenje dva člana Općinske izborne komisije

Na ovom sjednici razrješeni su dužnosti članovi Općinske izborne komisije Marijana Tomičić i Mandica Šain, dok je vijeće usvojilo prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dvoje novih članova OIK-a. Time je sjednica koja je počela u devet sati završena u 12 sati i 25 minuta.

E.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u