KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Održana radionica o energetskom iskorištavanju otpada

25.05.2017. - U okviru projekta pod nazivom „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“ u Kaknju je u četvrtak, 25.5.2017. godine održana druga po redu radionica o upravljanju otpadom na kojoj je predstavljeno energetsko iskorištavanje otpada

 

Tokom ove radionice, koja je nastavak dosadašnjih aktivnosti na stvaranju preduslova za korištenje otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji, stručnjaci iz ove oblasti su prezentirali načine na koji se otpad može iskoristiti kao izvor energije sa posebnim osvrtom na proizvodni proces, kontrolu kvalitete i emisije.

U radionici su pored stručnjaka sa Mašinskog fakulteta Zenica učestvovali i predstavnici Tvornice cementa Kakanj, agencije REZ, Općine Kakanj, Federalnog ministarstva okoliša i turizam, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline ZDK, Fonda za zaštitu okoliša te drugih institucija i privrednih subjekata. Radionicu je u ime domaćina, Tvornice cementa Kakanj, otvorio Almir Bajtarević, stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline, koji se prisutnima zahvalio što su se odazvali u velikom broju što pokazuje da vlada značajan interes za temu upravljanja otpadom.

Emisije u zrak ne rastu prilikom korištenja alternativnih izvora energije u kakanjskoj Cementari

Gospodin Bajtarević je između ostalog još rekao kako se akcenat stavlja na emisije u zrak budući da je lokalno stanovništvo uvijek skeptično kada se  koristi nego drugi vid goriva izuzev fosilnog.

Almir Bajtarević

Almir Bajtarević, stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline

-Akcenat se stavlja i na emisije u zrak jer se lokalno stanovništvo uvijek pita kada se koriti nešto što nije fosilno gorivo da li emisije u zrak rastu. Cilj ove radionice i jeste da javnosti kažemo da se emisije u zrak prilikom korištenja alternativnih izvora energije ne povećavaju nego se smanjuju jer se radi na spaljivaju na vrlo visokim temperaturama preko 1450 stepeni Celzijusa. Trenutno Tvornica cementa Kaknja koristi samo stare automobilske gume. U prošloj godini smo uspjeli skupiti i uništiti oko 1160 tona starih automobilskih guma iz razloga što trenutno imamo samo tehničke mogućnosti za doziranje tog materijala. U fazi smo realizacije projekta za prihvat i doziranje SRF-a, radi se o sitnim frakcijama komunalnog otpada koje su samljevene i osušene i radimo na pripremi postrojenja za prihvat i doziranje tog goriva koje će postepeno zamjenjivati fosilno gorivo, odnosno ugalj. U planu je da krenemo sa korištenjem SRF-a već od 2018. godine, rekao je gospodin Almir Bajtarević.

Članice lokalne NVO Cekor vršnjačke edukatorke za razdvajanje otpada

Prezentacijski dio radionice simbolično je otvorila Ema Hasagić, djevojčica sedmog razreda osnovne škole koja je nedavno u sklopu projekta koji realizira lokalna nevladina organizacija ''Cekor'' postala vršnjački edukator za razdvajanje otpada. Mlada Ema je prezentaciju pripremila zajedno sa svojim kolegicama Amnom Neimarlijom i Sarom Alajbegović. Učesnicima je pokazala koliko je važna edukacija na ovom polju kako djece tako i odraslih. U svom izlaganju ova mlada djevojčica je rekla da se ''Sve može reciklirati osim vremena.''

Elmir Delibašić

 Elmir Delibašić, predsjednik nevladine organizacije Cekor 

Kratku izjavu za KakanjLive dao je i predsjednik nevladine organizacije ''Cekor'' Elmir Delibašić:

-Među prvima u Kaknju smo kroz naše udruženje pokrenuli problematiku rješavanja otpada posebno kroz projekat vršnječke edukacije. Drago mi je da se nastavlja ta priča jer zaista je otpad energent, sirovina i kao što su rekle naše učenice sve se može reciklirati osim vremena.

Godišnje se u ZDK po glavi stanovnika proizvede oko 300 kg čvrstog otpada

Samo u ZDK godišnje se proizvede oko 300 kilograma čvrstog otpada po glavi stanovnika, odnosno oko 120 hiljada tona otpada godišnje. Odlaganje tolike količine otpada na nekontrolisan način vodi do ozbiljnog zagađenja okoline i predstavlja veliki zdravstveni rizik. Dodatni problem uzorkuje činjenica da je odlaganje čvrstog otpada na ekološki prihvatljiv način često previše skupo za lokalne zajednice. S druge strane utvrđeno je da ovakva vrsta otpada ili barem njegov dio može biti pretvoren u energiju. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je pozvano da predstavi  zakonsku regulativu korištenja goriva iz otpada (RDF) i  usvojilo Strategiju upravljanja otpadom prema kojoj bi do 30% fosilnih goriva trebalo biti zamijenjeno prerađenim komunalnim otpadom. Prema ocjeni Ministarstva ovakav pristup mogao bi biti posebno koristan za cementnu industriju, kao jednog od korisika velike količine energije. Međutim, kako bi se otpad pretvorio u gorivo potrebno ga je prikupiti, sortirati, osušitii izdrobiti, ali lokalne zajednice u BiH nemaju potrebnu infrastrukturu za ovaj proces i tu nastaje problem.

Mr.Sc. Muvedet Šišić predstavio je sve vrste otpada iz kojih je moguće dobiti energiju, a prof.dr. Sredojević je detaljno govorio  o energiji iz komunalnog otpada, onog koji nastaje svaki dan u domaćinstvima. Profesor Sredojević je govorio  o konkretnim primjerima uređenih deponija, sa posebnim osvrtom na podatke koji se odnose na deponiju „Mošćanica“ kod Zenice ističući da se veoma mali procenat otpada, manje od 10%, izdvaja i ponovo koristiti, a potencijal je mnogo veći i kreće se do 60%.

Doc.dr. Džafer Dautbegović je opisao je detaljno koje se metode koriste za kontrolu kvalitete goriva iz otpada, jer da bi gorivo bilo iskoristivo mora zadovoljavati stroge uslove vezane za veličinu, vlažnost, kalorijsku vrijednost, sadržaj pepela itd, te je detaljno objasnio na koji način se uzimaju referentni uzorci za analizu.

Rezultati ispitivanja emisije u zrak tokom korištenja alternativnih goriva pokazuju da nema odstupanja u odnosu na rezultate dobijene tokom mjerenja u konvencionalnom režimu

Doc.dr. Nusret Imamović je prezentirao analizu i ocjenu emisije u zrak iz pogona i postrojenja Tvornice cementa Kakanj, te je detaljno objasnio sam proizvodni proces i svaku tačku nastajanja emisija i način njihovog mjerenja. Profesor Nusret Imamović je na kraju ove radionice u izjavi za KakanjLive rekao:

prof.dr. Nusret Imamović

Profesor Nusret Imamović  je prezentirao analizu i ocjenu emisije u zrak iz pogona i postrojenja Tvornice cementa Kakanj

-Cementara Kakanj je zajedno sa cementarom Lukavac među prvima u Bosni i Hercegovini krenula u primjenu alternativnih goriva u svom proizvodnom procesu. Korištenje alternativnih goriva kao što su RDF, gume i plastične mase u kombinaciji sa ugljem je ekološki pogodnije za veći dio parametara, odnosno zagađujućih materija sa aspekta emisije u zrak. Federalna strategija upravljanja otpadom preporučuje da se alternativna goriva u FBiH koriste do 30%, a cementara Kakanj je napravila prva mjerenja do 10% korištenja alternativnih goriva, dok je ostalih 90% visokokalorično gorivo, odnosno ugalj. Sa ekološkog i ekonomskog aspekta to je svakako povoljno i opravdano prihvatljivo.  

Rezultati ispitivanja emisije u zrak tokom korištenja alternativnih goriva pokazuju da nije bilo nikakvih odstupanja u odnosu na rezultate dobijene tokom mjerenja u konvencionalnom radnom režimu (ugalj).

Nakon prezentacije glavna diskusija razvila se oko zakonske regulative, odnosno primjene iste kada su u pitanju deponije i upravljanje otpadom. Radionica je zatvorena uz poruku da je veoma važno ozbiljno pristupiti upravljanju otpadom kako bi se njegov potencijal što bolje iskoristio u korist kako lokalne zajednice tako i lokalnih komunalnih operatera.

Ova radionica je samo jedna u nizu aktivnosti koje se implementiraju u sklopu projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH”, a koji se realizuje u periodu 2015-2018. godine, a nosioci su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj. Partneri u projektu su REZ agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

E.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u