KakanjLive | Ponedjeljak, 01.06.2020. godine

Održana promocija ratne monografije Kaknja

15.05.2018. - Promocija Monografije “Kakanj u Odbrambenom i oslobodilačkom ratu 1992-1995.godina” održana je 14. maja 2018. godine u kino-sali Doma kulture Kakanj

O sadržaju knjige u ime uredničkog kolegija govorio je Adib Zekić. O ratnmom putu i tekstovima koji govore o kakanjskim brigadama govorili su ratni komandanti: Džemal Hadžić, Fadil Imamović i Fehim Škulj. O kakvom se djelu radi i zašto su vrijedni sadržaji između korica ove knjige govorio je Selmo Cikotić, savjetnika predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Moderator tokom programa bio je glumac Mirza Mušija.

Tokom promocije simbolično je dodjeljena po jedna knjiga boračkim udruženjima.Naknadno biće im dostavljen dio tiraža, a posebno Udruženju šehida i poginulih boraca, kojima će biti dostavljena po jedna knjiga za svaku porodicu.

Izvođenjem ratnih pjesama, poseban doprinos tokom promocije knjige dao je Ratni orkestar Radio Kaknja.

Monografija je štampana na 593 stranice i sadrži slijedeća poglavlja: I – Kakanj na historijskoj transverzali BiH, II – Godine koje su nagovijestile agresiju, III – Nastanak i razvoj patriotskih snaga i otpor agresoru, IV – Od štaba Teritorijalne odbrane do prve brigade, V – Formiranje i ratni put kakanjskih brigada i bataljona Armije R BiH, VI – Kakanjski borci u drugim jedinicama Armije R BiH, VII – Poginuli, preminuli, nesretno stradali vojni obveznici u kakanjskim i drugim formacijama Armije R BiH tokom Odbrambeno-oslobodilačkog rata, VIII – Ratni vojni invalidi kakanjskih formacija iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata, IX – Cijeli Kakanj je Armija.

Izvršni realizator tokom izrade Monografije je bio Savez udruženja boračkih organizacija općine Kakanj.Izdavački savjet činili su: Nermin Mandra (predsjednik), Sakib Mahmuljin, Sejad Zaimović i Rešad Zaimović. Urednički kolegij: Elvedin Šehagić (preminuo 30.12.2017.godine), Fadil Imamović, Adib Zekić i Evelin Memić.

Autori tekstova su: Džemal Hadžić, Fadil Imamović, Elvedin Šehagić, Fehim Škulj, Fuad Frtuna (preminuo 24.11.2003.godine.), Irfan Imamović, Ferid Trako, Senka Jašarspahić, Adib Zekić, Evelin Memić, Dženan Kubat i Zlatomir Miculinić.

Izdavač je Javna ustanova Gradska biblioteka Kakanj.

Pozdravnu riječ na promociji uputio je načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra, a o radu i sadržaju knjige između ostaloga je rekao:
- Ništa nije slučajno, pa ni štampanje ove monografije baš u vremenu kada se pokušava falsifikovati istina o karakteru rata u BiH i kada se pokušavaju izjednačiti sve strane u ratu. Sa tog aspekta možemo kazati da je ova monografija izašla u možda najboljem mogućem trenutku da osnaži našu borbu i naša nastojanja da se u današnjici odupremo falsifikatorima historije i da nas motiviše da se još jače, odlučnije i složnije borimo za jačanje i izgradnju naše patriotske svijesti, našeg Kaknja i naše države BiH. Trebala je biti štampana i ranije jer su protok vremena i prolaznost čovjekovog života na ovom svijetu odnijeli mnoge aktere tih teških ratnih vremena. Izgubljeni su mnogi ratni zapisi, dokumenti, potencijalni muzejski eksponati. Ali sa druge strane protok vremena je donio vremensku distancu koja omogućava da se racionalno i objektivno sagledaju sve ratne okolnosti i da se napiše monografija koja će biti oslobođena svake glorifikacije, nerazumnog i nepotrebnog uveličavanja i mitomanije kakva nikada nije bila svojstvena našem narodu.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u