KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Održana jedanaesta sjednica Općinskog vijeća

27.09.2017. - Vijećnici su na jedanaestoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj razmatrali čak 22 tačke dnevnog reda. Najviše pažnje su privukli Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za prvo polugodište, ali i imenovanja u Skupštine Vodokoma i Grijanja, kao i imenovanja u Upravni odbor kakanjskog Doma zdravlja

Usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednica počela je i ova sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Uslijedili su potom komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i inicijative, a potom i nova pitanja i inicijative. Ranije predloženi dnevni red sjednice koji je dostavljen u pozivima za ovu sjednicu dopunjen je sa dvije nove tačke: Prijedlog odluke o izmjenama i diounama Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi u 2017. godini i Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu prelaska cjevovoda preko rijeke Bosne u okviru projekta ''Rekonstrukcija vodovoda Lučani'' MZ Bilješevo – II faza. Dopunjeni dnevni red je jednoglasno usvojen.

Izvršenje budžeta u prvom polugodištu 2017. godine je 38%

Vijećnici su na ovoj sjednici usvojili Izvještaj o izvršenu budžeta Općine Kakanj za period 01.01. – 30.06.2017. godine. Izvještaj je usvojen sa 19 glasova ''za'', pet ''protiv'' (SDP i DF) i pet ''suzdržanih'' (SBB). U prvom polugodištu 2017. godine Općina Kakanj je ostvarila negativan rezultat u iznosu od 270.302 KM. Izvršenje budžeta Općine Kakanj za prvo polugodište ove godine je iznosilo 9.954.124 KM, odnosno 38.12% od planiranih 26.113.321 KM. Ukupan prihod je iznosio 9,954.124 KM, dok je rashod iznosio 9.059.673 KM. Višak prihoda bez rashoda je 894.451 KM, a ukoliko ne računamo namjenska sredstva poslovni rezultat je negativan i on iznosi – 270.302 KM. Kao glavne probleme ovakvog stanja budžeta u prvom polugodištu općinski načelnik Nermin Mandra je istakao elementarne nepogodne koje su pogodile Kakanj na početku godine, dinamiku punjenja budžeta sredstvima zaštite okoliša koja redovno kasne, kao i poseban problem oko prodaje poslovnih prostora koji su u vlasništvu Općine Kakanj kao i prostorija koje su dio tržnog centra REAL i dijela autobuske stanice koji je u vlasništvu Općine Kakanj.

Izdvajanja iz budžetske rezerve

Potrebnu većinu od 20 glasova dobio je i Izvještaj o izvršenju budžetske rezerve za period 01.01. 30.06.2017. godine. Planirana budžetska rezerva za ovu godinu je 20.000 KM, a u prvom polugodištu je utrošeno 14.496,95 KM odnoso 72.48%. U prvom polugodištu ove godine 5.000 KM iz budžetske rezerve je uplaćeno Atletskom klubu Zenica za organizaciju Međunarodnog atletskog mitinga 2017. godine, dok je 1.050 KM potrošeno kao nagrada za članice seniorske ženske odbojkaške reprezentacije BiH. Najviše stavki u ovom dokumentu se odnosi na pomoći za liječenje i za lica u stanju socijalne potrebe.

Podsticaji u poljoprivredi

Jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2017. godinu. U ovom Programu u stavu B ''Kapitalna ulaganja u poljoprivredi , mijenja se iznos podsticajnih sredstava planiranih na poziciji B/1 – Refundacija troškova obaveznih doprinosa za registraciju srodne djelatnosti i iznosi 50.000 KM, kao i B/2 – Proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede – 5.000 KM. Na ostalim pozicijama je došlo do povećanja, tako je za Proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za IV kvartal 2016. godine, I, II i III kvartal ove godine izdvojeno 58.000 KM, Podsticaj za plasteničku i stakleničku proizvodnju – 17.500 KM, Sufinansiranje osnovne i dopunske obrade poljoprivrednog zemljišta u oblasti ratarstva i povrtlarstva – 29.000 KM, Podsticaj za sufinasiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi – 70.000 KM i rezervna sredstva – 16.200 KM.

Lica koja su registrovana za obrt i srodne djelatnosti oslobođena naknade za vatrogastvo

Podršku vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu prelaska cjevovoda preko rijeke Bosne u okviru projekta ''Rekonstrukcija vodovoda Lučani'' MZ Bilješevo – II faza. Vijećnici su jednoglasno usvojili ovaj prijedlog kao i Prijedlog odluke o dopuni odluke o naknadama za vatrogastvo. U novoj odluci lica koja su registrovana za obrt i srodne djelatnosti oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za vatrogastvo.

Javna skloništa i zakloni

Prijedlog programa izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona, odnosno prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje za period 2017 – 2027 godinu je dobio jednoglasnu podršku vijećnika, a Prijedlog godišnjeg plana za izgradnju i održavanje javnih skloništa i zaklona u 2017. godini je usvojen potrebnom većinom od 24 glasa ''za''.
Uslijedio je potom najinetersantniji dio jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Kakanj. Riječ je o imenovanju u Skupštine javnih preduzeća, imenovanje konkursne komisije JU ''Mladost'' Kakanj i imenovanje u Upravni odbor Doma zdavlja Kakanj.

Imenovanja u Skupštine Grijanja i Vodokoma

U Skupštinu JP ''Grijanje'' d.o.o Kakanj na period od najviše tri mjeseca imenovani su Mahir Neimarlija, Elmir Škulj i Jasenko Beus. U Skupštinu Vodkoma na isti period imenovani su Fahrudin Topalović, Nataša Šarić, Magbula Ganić, Adnan Husika i Aida Silajdžić. Oba prijedloga rješenja o imenovanju usvojena su sa 18 glasova ''za'' i 10 ''protiv''.

Imenovanja u Konkursnu komisiju JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj

Vijeće je predložilo i Elvedina Mamelu u Konkursnu komisiju za konačno imenovanje Upravnog odbora JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj. Prijedog Mamele Vijeće je usvojilo sa 19 glasova ''za'' i devet ''protiv''. Pored Elvedina Mamele koji je predsjednik ove komisije u Konkursnu komisiju su ušli i Haša Hadžić – predstavnik Vijeća roditelja i Aida Hasagić – predstavnik Javne ustanove. Potrebnom većinom od 18 glasova ''za'' imenovan je i Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj na privremeni period, a najviše do tri mjeseca u sastavu: Čaluk Mirsada, Bloudek Sanda i Karahodžić Elzana.

Imenovanja u Upravni odbor JU Dom zdravlja Kakanj

Vijeće je na ovoj sjednici dalo potrebnu podršku od 18 glasova ''za', osam ''protiv'' i jednog ''suzdržanog'' Prijedlogu rješenje o konačnom imenovanju dva člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kakanj. Imenovani su Nisvet Trako – predsjednik – predstavnik osnivača i Esmin Brodlija – predstavnik stručnih radnika JU Dom zdravlja Kakanj. Kao privremeni član Upravnog odbora Doma zdravlja na period od najviše tri mjeseca imenovan je Salih Hasagić – predstavnik Ministarstva zdravstva ZDK.

Vijećnici su potrebnom većinom od 25 glasova ''za'' i dva ''suzdržana'' usvojili Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist devet građana Kaknja, Arafata Mušanovića, Nurče Kurtovića, Salema Alajbegovića, Marka Franjkovića, Ibrahima Fazlića, Rešada Kubata, Vesne Čabrić, Elvira Kozice i Amne Goralija-Imamović. Usvajanjem seta ovih prijedloga završena je jedanaesta sjednica Općinskog vijeća u 11 sati i 35 minuta. Ukoliko izuzmemo sat vremena koliko su vijećnici potrošili na komentare na dostavljena vijećnička pitanja i inicijative, te nova pitanja i inicijative rasprava o 22 tačke dnevnog reda i usvajanje istih trajalo je sat vremena i 35 minuta.

E.ŠKULJ/KakanjLive

 

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u