KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Od pitanja i incijativa do pravila u Kulturno sportskom centru

28.12.2016. - Na Trećoj sjednici Općinskog vijeća podnesen veliki broj pitanja i inicijativa, usvojen rebalans za ovu i budžet za narednu godinu. Doneseno niz odluka i zaključak o izmjeni i dopuni pravila u KSC Kakanj

Treća sjednica Općinskog vijeća Kakanj počela je brojnim pitanjima i incijativama vijećnika. Više od sat vremena za govornicu su izlazili vijećnici postavljajući pitanja i podnoseći inicijative vezano za uličnu rasvjetu, nedostatak vode u školskom objektu, psima lutalicama, finansiranju udruženja građana, zagrijavanju školskih zgrada, štetama koje trpe pčelari, kategorizaciji cesta , državnim obilježjima, računima za grijanje i slično. Svaka od inicijativa ima određeni značaj , a mi izdvajamo inicijativu vijećnika HDZ-a BiH Slavena Katičića koji je predložio formiranje Fonda za finansiranje liječenja pacijenta koji su teško oboljeli. Kasnijom raspravom konstatovano je da je formiranje Fonda uređeno zakonskim okvirima, a da bi bilo praktičnije planirati interventna sredstva koja bi se mogla usmjeriti prema Centru za socijalni rad, a dodjelu definisati posebnim kriterijima..

Dva puta jedno te isto

Vijećnici koji su podnosili pitanja i inicijative, činili su to sa govornice, a zatim u pisanom obliku, sažeto, sve što su rekli za govornicom dostavili su stručnom licu za predsjedavajućim stolom. Praktično dva puta su radili isti posao. Samo je jedan vijećnik svoje pitanje uručio “radnom predsjedništvu” u pisanom obliku, bez izlaska za govornicu, i na taj način poštedio vijećnike i sve ostale prisutne viška u obrazloženjima cijeneći svoje i vrijeme svih drugih.

Usvojen i rebalans za ovu i budžet za narednu godinu

U okviru razmatranog dnevnog reda od 19 tačaka, prve četiri su vezane za budžet Općine Kakanj u 2016. i 2017. godini. Prihvaćene su izmjene i dopune budžeta za 2016. godinu koji iznosi 21.629.455,66 KM, a saopšten je i podatak da je ostvarenje budžeta za deset mjeseci ove godine 16.503.429,68 KM. Izmjene i dopune budžeta su izvršene uslijed niza razloga o smanjivanju ili povećavanju neke od vrsta prihoda ili rashoda tokom godine.Vijećnici su prihvatili i Prijedlog budžeta za narednu godinu, u iznosu od 22.920.699,57 KM. Rashodi i izdaci su planirani u istom iznosu.
Još jedan rebalans je usvojen, a riječ je o Rebalansu Finansijskog plana za 2016. godinu Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj.

Prihvaćene odluke

Prihvaćen je i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, a između ostaloga jedan od razloga je uz analize i objašnjenja resornih službi, da će na nekim projektima i rashodima doći do uštede ili manjeg utroška.

Tokom zasjedanja vijećnici su prihvatili veliki broj odluka i to o: davanju na korištenje stambenih jedinica iz projekta Stambenog zbrinjavanja Roma, davanju na upravljanje podzemnih kontejnera, vrijednosti boda za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne naknade. Pored toga još su donesene odluku o izmjenama i dopunama odluke o privremenom korištenju poslovnih prostora, kao i odluka o istupanju Općine Kakanj iz članstva Regionalne zajednice REZ.

Usvojeni su i kriterija za raspodjelu sredstava za sport i prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupne saobraćajnice pomoćnom stadionu i igralištu FK Rudara Kakanj.
Usvojen je i zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravila Javne ustanove KSC Kakanj.

Prijedlog odluka o utvrđivanju registra mjesnih zajednica, zatim registra naziva ulica, trgova i mostova, preimenovan je u formu nacrta i biće predmet rasprave na nekoj od narednih sjednica Vijeća.
A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u