KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

Očišćeni potoci od guma odbacivanih deset godina

28.10.2016. - Marošićki potok i potok Žuća, na području između Tršća i Ponijera, te Mehurića i Ponijera, uz veliku kooperativnost Šumarije Kakanj, a na inicijativu općinske inspekcije, očišćeni od guma koje su odbacivane posljednjih deset godina

U proteklom periodu općinska inspekcija je poduzela mjere kako bi se od velikog broja starih i istrošenih guma veoma velikih dimenzija očistila korita potoka Žuća i Marošićkog potoka između Tršća i Ponijera, te područje između Ponijera i Mehurića i dalje prema izvoru Trstionice.

Ove gume su odbacivane proteklih 10 i više godina u momentima oštećenja i mijenjanja sa novim gumama, a demontirane su sa velikih radnih mašina.

Obzirom da je sjeću šume na ovom području vršila Šumarija “Ribnica” Kakanj koja djeluje kao poslovna jedinica Javnog preduzeća Šumsko-privredno društvo ZDK, općinski vodni inspektor je ovom subjektu izdao nalog da izvrši uklanjanje guma.

Tokom poduzimanja ovih mjera vodni inspektor je naišao na visok nivo kooperativnosti i saradnje od strane Šumarije “Ribnica” Kakanj koja je angažirala potrebnu mehanizaciju-kamione i skipove, te izvršila uklanjanje guma, a preostalo je još izvršiti odvoz manjeg broja guma.

Tokom akcije izvlačenja guma prikupljena su čak tripuna kamiona “sandučara” guma, obzirom da se radilo o većem broju guma koje imaju velike dimenzije.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u