KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Očekuje se maratonska sjednica Vijeća

30.01.2017. - Za četvrtu sjednicu Općinskog vijeća Kakanj, službeno najavljeno 36 tački dnevnog reda

002

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Kakanj zakazana je za utorak 31. januara sa početkom u devet sati. Kolegij Vijeća, prošle je sedmice utvrdio dnevni red kojeg sačinjava 36 tački. Za početak godine sjednica Vijeća sa ovoliko tački moglo bi se reći da je i uobičajena. Rijerč je o nizu prijedloga programa koje treba realizirati u ovoj budžetskoj godini i o programskoj raspodjeli sredstava. 

Tako su na dnevnom redu prijedlozi za: ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prijevoza studenata i redovnih učenika srednjih škola, kriterije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć, imenovanju komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć, utvrđivanje javnog interesa u svrhu rekonstrukcije vodovoda Vukanovići, izmjename i dopune Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu, Odluke o komunalnom redu, način i uslove raspolaganja nekretninom „Autobuska stanica“ (zgrada i dvorište) u suvlasništvu i zajedničkom vlasništvu Općine Kakanj...

Tu su još i prijedlozi programa za raspored sredstava boračkim udruženjima, programa rasporeda sredstava za sport, za podsticaje u poljoprivredi, razvoja poduzetništva i obrta, zaštitu okoline .

Na dnevnom redu će se naći i prijedlozi programa za utrošal sredstava od građevinskog zemljišta,komunalne naknade i koncesionih naknada.Zatim prijedlog projekata za realizaciju sredstava iz Programa utroška sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede.

Vijećnici će razmatrati i prijedloge za redovno održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području i rasporeda planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2017. godini

Još neki od prijedloga o mkojima će se sutra izjašnjavati su: Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje, Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana , Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje i Prijedlog plana i programa rada JU Centar za socijalni rad Kakanj .

Sjednica Vijeća imati će i svoj izvještajni dio, a planirano je da se na dnevnom redu nađe 12 izvještaja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u