KakanjLive | Ponedjeljak, 10.08.2020. godine

Obilježavanje naseljenih mjesta, ulica i kućnih brojeva

09.05.2018. - U Kaknju počinje velika, veoma važna, sveobuhvatna, višemjesečna aktivnost na obilježavanju naseljenih mjesta, ulica i kućnih brojeva

kakanj_zgrada_opcine
U prvoj fazi ove aktivnosti će se realizirati u mjesnim zajednicama Bičer, Doboj, Čatići, Kakanj I, Kakanj II, Povezice i Varda, nakon čega će aktivnosti biti nastavljene uz blagovremena obavještenja građana o mjesnim zajednicama u kojima će aktivnosti biti realizirane i tako sve do okončanja aktivnosti u svim kakanjskim mjesnim zajednicama.

Molimo građane da realizatorima ovih aktivnosti omoguće pristup i postavljanje tabli sa nazivom ulica i tabli sa kućnim brojevima na njihove objekte.

Aktivnost će se realizirati u dosluhu i kroz svakodnevnu komunikaciju sa građanima, a postoje i brojni modaliteti rješavanja svih dilema koje se pojave na terenu, npr. ukoliko neko od vlasnika objekata planira uskoro vršiti rekonstrukciju fasade moći će uzeti table uz potpis, a koje će kasnije postaviti.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u