KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

Obavijest za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka

04.01.2017. - Obavijest za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka - Općinski podsticaj za IV kvartal 2016.godine, rok za prijave 20.1.2017.godine

mlijeko

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače svježeg kravljeg mlijeka sa područja općine Kakanj koji predaju mlijeko jednom od registriranih otkupljivača da se mogu prijaviti za podsticaj za svježe kravlje mlijeko za IV kvartal 2016.godine.

Oni koji su aplicirali za I, II i III kvartal trebaju podnijeti samo zahtjev za IV kvartal, dok oni koji predaju prijavu prvi put trebaju uz zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj za animalnu proizvodnju priložiti i:
- kopiju važećeg mliječnog kartona (ne stariji od 12 mjeseci)
- kopiju ugovora o otkupu mlijeka za 2016. godinu sa registriranim otkupljivačem svježeg kravljeg mlijeka,
- kopiju potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdate u 2016. ili 2017.godini od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica),
- kopiju kartice sa brojem bankovnog računa.

Podnosilac zahtjeva treba da se nalazi na listi izdatoj od registriranog otkupljivača svježeg kravljeg mlijeka koja sadrži podatke o otkupljenim količinama mlijeka po kvartalima.

Zahtjev se podnosi na protokolu Općine Kakanj, a krajnji rok za ponošenje zahtjeva za IV kvartal je 20.1.2017. godine.

Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili putem telefona sa brojem 032/771-828.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u