KakanjLive | Nedjelja, 07.06.2020. godine

Novogodišnji susret sa novinarima

30.12.2015. - U općini Kakanj danas je održan tradicionalni novogodišnji susret sa niovinarima

novogpodisnjipress

Ovogodišnji susret sa novinaraima održan je u n ovoj zgradi i tim povodom izvršen je obilazak ovog modernog i funkcionalnog zdanja. U saopštavanju urađenog i planiranog za naredni period, sve važne činjenice rekli su Općinski načelnik Nermin Mandra, predsjedavajući Općinskog Vijeća Slaven Katičić i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća Rešad Merdić.

Ovom prilikom istaknut je vrijedan rad i doprinos u realizaciji svega urađenog, svakog pomoćnika Općinskog načelnika, šefova službi, bez kojih danas navedeni rezultati rada, sigirno ne bi bili tako dobro i kvalitetno odrađeni. O obimu tog posla dovoljno je navesti podatak da je u prošloj godini kroz službe Općine prošlo devet hiljada građana.

A šta je sve urađeno pročitajte u dokumentu Osvrt na 2015 godinu.

Tematsko saopštavanje činjenica sa ovog Press-a u Općini Kakaknj naš portal će objavljivati u narednom periodu.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u