KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

Novi znakovi zabrane parkiranja i zaustavljanja

16.02.2020. - Od vozača motornih vozila se očekuje da poštuju znakove i na taj način pomognu i građanima i policiji koja je najavila akciju na kontroli poštivanja novih znakova

znaksoliterNovi znak zabranjuje zaustavljanje i parkiranje na lijevoj strani ulice od Trećeg solitera do mosta kod Trgovačkog centra Real

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj u petak 14. februara izvršio je postavljanje dodatnih saobraćajnih znakova na sugestiju Policijske stanice Kakanj. Cilju je zaustaviti praksu učestalog nedozvoljenog zaustavljanja vozila na glavnoj gradskoj saobraćajnici i drugim saobraćajnicama, posebno u jednosmjernom dijelu ulice od trećeg solitera do mosta ispod Trgovačkog centra Real. Zbog zaustavljanja i parkiranja u centru, posebno u kružnom toku kod Direkcije Rudnika i parkiranja na obe strane ispod trećeg solitera, dodatno je ugrožena sigurnost i pješaka i motornih vozila.

znakcentarNovi znak na izlazu iz kružnog toka u centru grada

Sada se od policije očekuje da riješi problem na kojeg građani Kaknja svakodnevno ukazuju. I ne samo od policije, jer je veoma važno da vozači motornih vozila poštuje nove saobraćajne znakove i tako daju najveći doprinos vlastitoj sigurnosti ali i sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u