KakanjLive | Utorak, 19.01.2021. godine

Novi ugovori o dodjeli općinskih poticaja

21.10.2016. - Potpisano je pet ugovora o dodjeli općinskog podsticaja za proširenje zasada jagodičastog voća i dva ugovora o dodjeli općinskog podsticaja za proširenje farmi u oblasti stočarstva

Sa danas potpisanih sedam ugovora Općina Kakanj je ove godine ukupno potpisala 35 ugovora za poticaje u poljoprivredi. Tridest poticaja se odnosi na proširenje mini farmi, najvećim dijelom je riječ o proizvodnji svježeg kravljeg mlijeka, zatim nabavke steonih junica, tovnih junadi, peradarstvo i svinjogojstvo. Pet poticaja se odnosi na proširenje zasada jagodičastog voća. 

Podsticaj za proširenje zasada jagodičastog voća

Danas su Samira Karahodžić, Nisvet Delić, Salih Vajzović, Habiba Musić i Lejla Zaimović kao korisnici sredstava i načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra, potpisali ugovore kojima se dodjeljuju podsticaj za proširenje zasada jagodičastog voća. Iznos podsticaja je do 3.000,00 KM po korisniku, a u zavisnosti od površine na kojoj će proširiti zasade jagodičastog voća.

samira_karahodzicSamira Karahodžić, iz Donjeg Banjevca, sredstva će koristiti za proširenje zasada na nova dva dunuma:

- Dobili smo podsticaj za prširenje malina na dva dunuma. Imamo zasijan jedan dunum malina i ove godine smo imali prvu berbu.Ostvarili smu zaradu od toga.Sada planiramo, ovim sredstvima posijati sortu malina Polka, koja bi već iduće godine odmah davala plodove.Zahvalna sam općinskom načelniku i svima onima koji su nam pomagli i dalje stavljaju na raspolaganje svoju pomoć.Bavimo se samo poljoprivredom, pored malina tu su i dvije krave. Od prihoda i vlastite hrane održavamo porodicu koja ima i dva studenta, sina i kćerku, u Sarajevu.

Podsticaj za proširenje farmi

Jagoda Andrić i Anđa Petrović su sa načelnikom Općine Kakanj Nerminom Mandrom potpisale ugovre za proširenje farmi u oblasti stočarstva. Iznos podsticaja po korisniku je 7.020,00 KM. Od tog iznosa korisnici obezbjeđuju 1.053,00 KM, a preostali dio Općina Kakanj.

jagoda_andricJagoda Andrić iz Gornjeg Banjevca zajedno sa svojim suprugom, bavi se tovom pilića:

- U ovom poslu smo četiri godine.Imanje i farmu smo registrovali za ovu djelatnost.Zahvaljujem se ljudima u Općini Kakanj na odobrenim sredstvima.Išli smo na proširenje i novu kupovinu jednodnevnih pilića tako da će nam ova sredstva dobro doći.Kapacitet naše farme je šest hiljada pilića, idemo da ga dostignemo, pa vidjet ćemo.

Od poljoprivrednog do robnog proizvođača

fadil_merdicFadil Merdić iz Službe za privredu Općine Kakanj, je istakao da je osnovni cilj ovih poticaja poljoprivredne proizvođače dovesti do nivoa robnih proizvođača:

- Korisnici ovih podsticaja su nezaposlene osobe. Cilj nam je da od poljoprivrednih proizvođača nastaju robni proizvođači, da što više poljoprivrednika regiustruje djelatnost i da bude osnovni izvor egzistencije i proizvođača i njegove porodice. Bitno je reći da su i krajnji korisnici učestvovali sa 15 posto vlastitih sredstava.Drugi podsticaj je za jagodičasto voće, također nezaposlenim osobama, a koje imaju određene površine pod zasadima jagodičastog voća.Ovdje su krajnji korisnici projekat sufinasirali sa 10 posto.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u