KakanjLive | Subota, 05.12.2020. godine

Novi režim saobraćaja na relaciji od Solitera 2 u pravcu objekta CC1

27.11.2015. - Nakon što je završena izgradnja nove zgrade Općine Kakanj stekli su se uslovi za normalizaciju saobraćaja u dijelu Ulice branilaca, te za uvođenje određenih izmjena u režimu odvijanja saobraćaja u dijelu gradske jezgre

zgrada_opcine

Nove izmjene se odnose na saobraćajnicu koja vodi od solitera 2 prema objektu CC1, pored PD “Agro Vrt” (lijeva obala Zgošće). Na ovoj saobraćajnici sada će se saobraćati u suprotnom smjeru u odnosu na glavnu saobraćajnicu koja prolazi pored nove zgrade Općine Kakanj. Ovo rješenje se uvodi u skladu sa općim standardima u smislu da se u slučaju jednosmjernog saobraćaja na glavnoj saobraćajnici uvodi režim saobraćaja u suprotnom smjeru na sporednim saobraćajnicama kako bi se izbjeglo nepotrebno kruženje. Tako će sada biti omogućeno da se npr. u slučaju pogrešnog skretanja kod UG “Fiera” ne mora praviti veliki krug da bi se ponovo došlo do zgrade Općine, već se može koristiti saobraćajnica na potezu od solitera 2 u pravcu objekta CC1.

Ovo rješenje će olakšati i pristup podzemnoj garaži koju je prije nekoliko godina izgradio GMK.

Na saobraćajnici pored Ugostiteljskog objekta “Fiera” uvodi se dvosmjerni saobraćaj za putnička vozila.

Novi režim saobraćaja važi od 27. novembra 2015. godine.

Podsjećamo, vozila koja dolaze sa lokacije “Pojata” sada mogu, uz saobraćajnicu koja vodi prema Policijskoj stanici Kakanj, koristiti i novu saobraćajnicu ispod stadiona FK “Rudar” Kakanj kako bi se izbjegla nepotrebna skretanja i kako bi se brže stiglo do Ulice branilaca.

Režim saobraćaja na saobraćajnici koja vodi pored Pored policijske stanice Kakanj i dalje pored ulaza u garažu objekta CC1 ostaje isti, samo što će sada uključenje vozila koja dolaze iz pravca Doma zdravlja biti jednostavnije jer se smanjuje pritisak vozila koja dolaze iz pravca lokacije “Pojata”.

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u