KakanjLive | Nedjelja, 06.12.2020. godine

Novi podsticaj za jagodičasto voće

05.11.2016. - Obavijest: Općinski novčani podsticaj za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća, rok za prijave 30.11.2016.godine

malina_tekst_2

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća.
Pravo na podsticaj za podizanje novih zasada jagodičastog voća imaju korisnici koji su u jesen tekuće godine zasadili jagodičasto voće na površini od 1 do 5 dunuma, uz uslov da su u zasadu provedene neophodne agrotehničke mjere.

Podsticaj mogu ostvariti proizvođači koji su zasad jagodičastog voća zasnovali na vlastitoj parceli ili parceli pod ugovorom o zakupu zemljišta sklopljenim najmanje na 15 godina.

Podsticaj iznosi 200,00 KM/dunumu.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
- zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju;
- kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2016.godini;
- vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvatka ili posjedovnog lista) ili ugovor o zakupu zemljišta sa kopijom ZK izvatka ili kopijom posjedovnog lista, ovjeren kod notara;
- račun o nabavci sadnog materijala ovjeren na ime kupca i izdat u 2016.godini;
- certifikat o kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala (ovjeren pečatom rasadnika), u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (“Službene novine FBiH”, broj: 25/04);
- kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2016.godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka. Obrazac zahtjeva se može preuzeti klikom na Obrazac-novi zasadi

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom. 

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u