KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Ulice na području općine Kakanj

03.04.2017. - Internet portal KakanjLive u deset nastavaka objavit će nazive i opise 50 kakanjskih ulica, koliko je ustanovljeno Registrom usvojenim na Šestoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj

ulicaalijeizetbegiovića

Odlukom o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području Općine Kakanj, a koju je Općinsko vijeće usvojilo na Šestoj sjednici, održanoj 31. marta ove godina, za području općine Kakanj ustanovljen je registar od 50 ulica, tri mosta i jednog trga.

Naziv trga

U urbanom području općine Kakanj, utvrđen je naziv trga koji glasi: "Trg Kemala Baysaka" . Trg Kemala Baysaka obuhvata središte Sahat kule, sa graničnim obuhvatom oivičenim granicom između desne strane ulice "Alije Izetbegovića", ograde Gradske džamije (harema) i ulice "7. muslimanske".

Nazivi mostova

U urbanom području općine Kakanj, utvrđeni su i nazivi za tri mosta: "Most zlatnih ljiljana"- Most na rijeci Bosni, ulaz u grad. Zatim "Most mladih" - Most na rijeci Bosni, izlaz iz grada i "Most šehida" - most na rijeci Zgošći u mjestu Bukovlje.

mostoviMost zlatnih ljiljana i Most mladih/Foto uz saglasnost autora:FRAME

Nazivi ulica

Na području općine Kakanj, utvrđen je registar za 50 ulica. U ovom dijelu predstavljanja naziva kakanjskih ulica donosimo opise iz Odluke za prvih pet od ukupno 50 imenovanih.

Ulica "Alije Izetbegovića"(bivša „Stanislava Traupa“ i „Zgošćanska“)

Ulica “Alije Izetbegovića” počinje od kružnog toka na ulazu u grad, nastavlja urbanom jezgrom grada te završava mostom na rijeci Zgošći, prije Parka minulih ratova. Ukupna dužina glavnog kraka ove ulice iznosi 1.484 m. Ovoj ulici s lijeve strane, uzvodno rijekom Zgošćom, pripadaju i sve transverzalne ulice koje se spajaju na Ulicu Branilaca i pristupni putevi uz lijevu obalu rijeke Zgošće. Ulici “Alije Izetbegovića” s desne strane pripada i sporedna cesta u dužini od pošte do spajanja na ulicu “7. Muslimanske” kod Zelene pijace te sporedna ulica u dužini od pošte do spajanja na glavnu ulicu “Alije Izetbegovića”, naspram poslovnog objekta "REAL" (bivši CC1).

alije_izetbegovicaUlica Alije Izetbegovića/Foto uz saglasnost autora:FRAME

Ulica "7. muslimanska"

Ulica “7. Muslimanska” počnje odvajanjem sa kružnog toka na centru, nastavlja prema Staroj jami i završava kod ulazne kapije. Ukupna dužina navedene ulice iznosi 432 m.

Ulica "Šehida" 

Ulica “Šehida” odvaja se sa ulice “7. Muslimanske”, naspram Zelene pijace, zatim nastavlja pored kakanjskih srednjih škola i O.Š. "Hamdija Kreševljaković" i spaja se na ulicu “Alije Izetbegovića”. Ukupna dužina ulice “Šehida” iznosi 897 m.

Ulica "Zeničko-partizanskog odreda" 

Ulica “Zeničko partizanskog odreda” započinje odvajanjem sa ulice “7. Muslimanske” u blizini zgrade Poleta, nastavlja prema Plandištu i u pravcu Doma zdravlja Kakanj te završava spajanjem sa ulicom “Alije Izetbegovića”, naspram poslovnog objekta "REAL" (CC1). Ukupna dužina ove ulice iznosi 796 metara.

Ulica "1. maj"

Ulica “1. Maj” započinje od parcele k.č. 2173, k.o. Kakanj, u blizini poslovnog objekta "Ara" (ne uključujući ovaj objekat), a završava odvajanjem desno prema Plandištu, na granici sa parcelom k.č. 2175, k.o. Kakanj. Ova ulica ima dužinu glavnog kraka 869 metara.
U narednom nastavku predstavljamo opise ulica: 311 Lahke brigade, Branilaca, Patriotske lige, Rudija Čajavca i Ive Lole Ribara.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u