KakanjLive | Utorak, 29.09.2020. godine

Nastavljen popis stećaka na području Kaknja

18.09.2018. - Druga faza popisa stećaka nastavljena u Slagoščićima, Paočinama, Zagrađu, Vukanovićima i Zlokućama

popisdrugafaza
Stručni tim zajedno sa prijavljenim volonterima nastavio je obilaziti nekropole, do sada poznate lokalitete, kao i mjesta koja su građani prijavili kao lokacije stećaka.

Druga faza popisa staćaka na području općine Kakanj počela je na lokacijama Slagoščića, Paočina, Zagrađa, Vukanovića i na zlokućkom Meškoviću.

Nekropola stećaka u selu Zagrađe zabilježena je pod nazivom Ivaničko-Zagradska. Na nekropoli je evidentirano ukupno 13 stećaka od kojih je sedam u obliku ploče,pet sanduka i jedan sljemenjak. Stećci su orijentisani u smjeru sjeveroistok-jugozapad. Veći broj stećaka je oštećen i prevaljen. Od ukupno 13 stećaka izdvaja se stećak u obliku sljemenjaka. Prema ranijim evidencijama na ovoj nekropoli zabilježeno je sedam stećaka.

Nekropola u selu Vukanovići nalazi se u aktivnom katoličkom groblju na kraju sela. Evidentirano je ukupno pet stećaka. Prema ranijim evidencijama zabilježena su četiri stećka. Najspecifičnija su dva stećka amorfnog oblika čija je pojava na ovom području vrlo rijetka. Pored amorfnih stećaka sa ukrasom križa prisutni su dva stećka u obliku sljemenjaka i jedan u obliku sljemenjaka sa postoljem.
Nekropola pod nazivom Mešković nalazi se u selu Zlokuće. Nekropola kao i ranije broji jedan stećak u obliku ploče. Stećak je bez ukrasa i grube obrade.

Projektom „Popis stećaka na području općine Kakanj“ radi se dokumentovanje i evidecija stećaka odnosno nekropola na području Kaknja. Tokom realizacije projekta biće ustanovljeno stanje i očuvanost ove srednjovjekovne baštine. Primarni cilj je da se koristeći ranije naučno verifikovane podatke napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka a koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u