KakanjLive | Utorak, 19.01.2021. godine

Nastavlja se sanacija poslije poplava i vodenih bujica

05.02.2019. - I danas će se raditi na sanaciji posljedica poplava i vodenih bujica i to u Lučanima, Vatrogasnoj ulici u Doboju te na putu i odronima prema Gornjoj Papratnici i Sebinju

intervencijamostSa jučerašnje intervencije vatrogasaca u Karaulskom polju ispod Cementarskog mosta

Nasatvak sanacije terena poslije poplava i vodenih bujica koje su zahvatile područlje općine Kakanj odvijat će se u toku današnjeg dana na više lokacija. Planirana intervencija na putu za Gornju Papratnicu i Sebinje gdje je došlo do oštećenja puta i pojave odrona. U Lučanima će se raditi na sanaciji puta i kanalisanju potoka.

Za danas je planirano čišćenje od mulja i sapiranje dijela Vatrogasne ulice. Ovaj posao jučer nije bilo moguće realizirati jer se voda nije bila u potpunosti povukla. Za sutra je planirano izvlačenje iz korita Bosne ostataka visećeg mosta u Modrinju, saopšteno je iz Općine Kakanj.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u