KakanjLive | Petak, 14.08.2020. godine

Najava-Završna radionica Šestih poruka sa kamena

25.04.2018. - Gradska biblioteka Kakanj, u petak 27. aprila organizira završnu radionici Šestih poruka sa kamena

porukeseste

Šeste poruke sa kamena koje promišljaju kulturni identiteti i globalizaciju u završnoj radionici koja je na rasporedu u petak, 27. aprila 2018. godine iz Kaknja BH javnosti se šalje poruka o tome šta mladi Kaknja, Usore i Maglaja imaju reći o ovoj važnoj i sveprisutnoj temi.

Podsejećamo da je prethodnih nekoliko mjeseci, održano više radionica na kojima se edukacija odvijala u okviru tema: Osnovni pojmovi: kultura, identitet, kulturna raznolikost, interkulturalno, multikulturalno, tolerancija, globalizacija.Zatim kulturni identiteti: – jezik, književnost, umjetnost, religija, i tradicija; Globalizacijski procesi; Posljedice globalizacije – na primjeru BiH te Značaj kulturnog identiteta – osobno i kolektivno.

U petak, 27. aprila završna radionica počinje u 10,00 sati.U Kakanj će stići učenici, srednjoškolci iz Usore i Maglaja, a zatim su planirani sadržaji i satnica:
10,30 sati 6. Poruke sa kamena – kulturni identitet i globalizacija
obraćanje domaćina

10,45 sati prof. Adis Bešić i Tim iz Kaknja
Poruke o kulturnom identitetu i globalizaciji mladih Kaknja
11,45 sati kafe pauza

12,15 sati prof. Sanela Kotorić i Tim iz Maglaja
Poruke o kulturnom identitetu i globalizaciji mladih Maglaja

13,15 sati ručak – restoran „ ADS Komerc“
14,15 sati razgledavanje grada
16,00 sati povratak u Maglaj i Usoru

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u